สมาชิก TK Park
ประเภทสมาชิกหลักฐานการสมัครอัตราค่าสมาชิก
 
ประชาชนไทย อายุ 25 - 59 ปี
 
ชาวต่างชาติ อายุ 25 - 59 ปี
 
บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง
 
ใบอนุญาตพำนักหรือใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยหรือบัตรนักเรียน
สมัครสมาชิกใหม่ 200 บาท/ปี
ต่ออายุสมาชิก 150 บาท/ปี
*สมาชิกสามารถดำเนินการต่ออายุได้ภายในระยะเวลา 90 วัน ก่อนหรือหลังสิ้นสุดสมาชิกภาพ หากดำเนินการต่ออายุภายหลังจากสมาชิกภาพหมดอายุเกิน 90 วัน จะต้องชำระค่าสมาชิกในอัตราปกติ
 
ประชาชนไทย อายุ 4 - 24 ปี และ 60 ปีขึ้นไป
 
ชาวต่างชาติ อายุ 4 - 24 ปี
 
บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง
 
ใบอนุญาตพำนักหรือใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยหรือบัตรนักเรียน
 
เอกสาร / สำเนา / ภาพถ่ายของสูติบัตร หรือทะเบียนบ้านที่ระบุเลขบัตรประชาชน สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 4 ปีแต่ไม่เกิน 7 ปี
สมัครสมาชิกใหม่ 100 บาท/ปี
ต่ออายุสมาชิก 70 บาท/ปี
*สมาชิกสามารถดำเนินการต่ออายุได้ภายในระยะเวลา 90 วัน ก่อนหรือหลังสิ้นสุดสมาชิกภาพ หากดำเนินการต่ออายุภายหลังจากสมาชิกภาพหมดอายุเกิน 90 วัน จะต้องชำระค่าสมาชิกในอัตราปกติ
 
ชาวต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตพำนักหรือทำงาน
 
หนังสือเดินทาง
สมัครสมาชิกใหม่ 400 บาท/ปี
ต่ออายุสมาชิก 300 บาท/ปี
*สมาชิกสามารถดำเนินการต่ออายุได้ภายในระยะเวลา 90 วัน ก่อนหรือหลังสิ้นสุดสมาชิกภาพ หากดำเนินการต่ออายุภายหลังจากสมาชิกภาพหมดอายุเกิน 90 วัน จะต้องชำระค่าสมาชิกในอัตราปกติ
 
พระภิกษุ / นักบวชทุกศาสนา / ผู้พิการ
 
เอกสารรับรองทางศาสนา - บัตรพระภิกษุ / นักบวช
 
บัตรประจำตัวผู้พิการ
ฟรี
ประเภทสมาชิก
 
ประชาชนไทย อายุ 25 - 59 ปี
 
ชาวต่างชาติ อายุ 25 - 59 ปี
หลักฐานการสมัคร
 
บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง
 
ใบอนุญาตพำนักหรือใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยหรือบัตรนักเรียน
อัตราค่าสมาชิก
 
สมัครสมาชิกใหม่ 200 บาท/ปี
ต่ออายุสมาชิก 150 บาท/ปี
*สมาชิกสามารถดำเนินการต่ออายุได้ภายในระยะเวลา 90 วัน ก่อนหรือหลังสิ้นสุดสมาชิกภาพ หากดำเนินการต่ออายุภายหลังจากสมาชิกภาพหมดอายุเกิน 90 วัน จะต้องชำระค่าสมาชิกในอัตราปกติ
ประเภทสมาชิก
 
ประชาชนไทย อายุ 4 - 24 ปี และ 60 ปีขึ้นไป
 
ชาวต่างชาติ อายุ 4 - 24 ปี
หลักฐานการสมัคร
 
บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง
 
ใบบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตพำนักหรือใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยหรือบัตรนักเรียน
 
เอกสาร / สำเนา / ภาพถ่ายของสูติบัตร หรือทะเบียนบ้านที่ระบุเลขบัตรประชาชน สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 4 ปีแต่ไม่เกิน 7 ปี
อัตราค่าสมาชิก
 
สมัครสมาชิกใหม่ 100 บาท/ปี
ต่ออายุสมาชิก 70 บาท/ปี
*สมาชิกสามารถดำเนินการต่ออายุได้ภายในระยะเวลา 90 วัน ก่อนหรือหลังสิ้นสุดสมาชิกภาพ หากดำเนินการต่ออายุภายหลังจากสมาชิกภาพหมดอายุเกิน 90 วัน จะต้องชำระค่าสมาชิกในอัตราปกติ
ประเภทสมาชิก
 
ชาวต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตพำนักหรือทำงาน
หลักฐานการสมัคร
 
หนังสือเดินทาง
อัตราค่าสมาชิก
 
สมัครสมาชิกใหม่ 400 บาท/ปี
ต่ออายุสมาชิก 300 บาท/ปี
*สมาชิกสามารถดำเนินการต่ออายุได้ภายในระยะเวลา 90 วัน ก่อนหรือหลังสิ้นสุดสมาชิกภาพ หากดำเนินการต่ออายุภายหลังจากสมาชิกภาพหมดอายุเกิน 90 วัน จะต้องชำระค่าสมาชิกในอัตราปกติ
ประเภทสมาชิก
 
พระภิกษุ / นักบวชทุกศาสนา / ผู้พิการ
หลักฐานการสมัคร
 
เอกสารรับรองทางศาสนา -บัตรพระภิกษุ/นักบวช
 
บัตรประจำตัวผู้พิการ
อัตราค่าสมาชิก
 
ฟรี
 
icon
สิทธิประโยชน์สมาชิก TK Park
 
เข้า-ออก พื้นที่ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ไม่จำกัด
 
อ่านหนังสือ วารสาร นิตยสาร กว่า 100,000 เล่ม
 
บริการยืม-คืน-จอง-ยืมต่อ หนังสือ และสื่อการเรียนรู้ อาทิ บอร์ดเกม เครื่องดนตรี และของเล่น
 
บริการจอง/ยืม-ต่อ ออนไลน์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ library.tkpark.or.th และ แอปพลิเคชัน MyTK
 
รับบริการ TK Book Delivery ส่งหนังสือทางไปรษณีย์
 
ใช้บริการคอมพิวเตอร์ฟรี (2 ชั่วโมง/ครั้ง/เครื่อง)
 
ฟรี Wifi
 
ใช้บริการ TK Public Online Library ฟรี
 
บริการล็อกเกอร์ฟรี 2 ชั่วโมง/วัน ชั่วโมงที่ 3 เป็นต้นไปคิดค่าบริการ 10 บาท / ชั่วโมง
 
ร่วมกิจกรรมกับ TK Park และรับส่วนลดค่าธรรมเนียม
 
รับส่วนลดอาหารและเครื่องดื่ม TK Cafe by ANOTHER DOT
 
รับส่วนลดและสิทธิพิเศษจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
icon
การสมัครสมาชิก
1
สมัครได้ที่เคาน์เตอร์สมัครสมาชิก TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีขั้นตอนดังนี้
 
ลงทะเบียน
 
ถ่ายรูป
 
ช่องทางการชำระค่าสมาชิก ได้แก่ เงินสด,บัตรเครดิต/เดบิต (เมื่อมียอดใช้จ่าย 300 บาทขึ้นไป และคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ,โอนเงินผ่าน QR Code
2
แอปพลิเคชัน MyTK
qr_code
หรือ
 
ช่องทางการชำระค่าสมาชิก ได้แก่ เงินสด และ โอนเงินผ่าน QR Code
icon
ค่าประกันหนังสือและสื่อ
 
สมาชิกอุทยานการเรียนรู้จะได้รับสิทธิ์การยืมหนังสือได้ครั้งละ 10 เล่ม เป็นเวลา 14 วัน โดยเติมเงินค่าประกันหนังสือและสื่อในบัตรสมาชิก เพื่อเป็นเงินประกันความปลอดภัยกรณีคืนล่าช้าหรือเกิดการชำรุดเสียหาย ดังนี้ 

1. หนังสือภาษาไทย มีอัตราค่าประกันหนังสือ 300 บาท

2. หนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ ชุดการเรียนรู้ของเล่น เครื่องดนตรี และบอร์ดเกม มีอัตราค่าประกันหนังสือ 1,000 บาท

 
ค่าประกันหนังสือและสื่อสามารถเลือกชำระได้ ทั้งเงินสดที่เคาน์เตอร์บริการอุทยานการเรียนรู้ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และ การโอนเงินผ่าน Mobile Banking
การคืนเงินค่าประกันหนังสือและสื่อ
 
สำหรับผู้ที่หมดอายุสมาชิกและขาดการติดต่อ สามารถติดต่อขอรับค่าประกันหนังสือและสื่อคืนได้ภายใน 2 ปีหลังจากวันหมดอายุสมาชิก หากไม่ติดต่อขอรับเงินค่าประกันหนังสือและสื่อคืนตามระยะเวลาที่กำหนด สถาบันอุทยานการเรียนรู้จะขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าประกันดังกล่าวและจัดเก็บเป็นเงินรายได้ของสถาบันอุทยานการเรียนรู้
 
สมาชิกติดต่อขอรับคืนเงินค่าประกันหนังสือและสื่อได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. เคาน์เตอร์บริการอุทยานการเรียนรู้ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยนำบัตรประชาชนตัวจริง มาเพื่อยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่
*กรณีไม่ได้มาด้วยตนเอง ให้นำใบมอบฉันทะ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้ได้รับมอบฉันทะมาเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่
2. ทาง Line @tkpark โดยส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาสมุดบัญชีในชื่อของสมาชิกพร้อมเลขที่บัญชี