สถาบันอุทยานการเรียนรู้

สังกัดสำนักงานบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
 
เบอร์ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 264 5963-5
เบอร์แฟกซ์: +66 2 264 5966
 
ที่อยู่
เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์
ชั้น 17 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์
09.30 – 17.30 น.

อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ

 
 
เบอร์ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: +66 2257 4300
 
ที่อยู่
เลขที่ 4 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330
 
เวลาทำการ
ปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 10 - 26 กรกฎาคม 2564

วิธีการเดินทาง

รถไฟฟ้า BTS

รถไฟฟ้า BTS

ใช้เส้นทางรถไฟฟ้าสายสุขุมวิท ลงสถานีสยาม ทางออก 6 หรือ ลงสถานีชิดลม ทางออก 6 เดินตาม Sky walk ประมาณ 5 นาที จนถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
รถไฟฟ้า BTS
รถประจำทาง

รถประจำทาง

ถนนราชดำริ 13, 14, 17, 2, ปอ.2, ปอ.14, 204, ปอ.204, ปอ.504, ปอ.505, ปอ.511, ปอ.514, 54, ปอ.73, ปอ.73ก. 74, 77, ปอ.77, ปอ.79 ถนนพระราม 1 15, ปอ.15 204, ปอ.204, 40, ปอ.40, 48, ปอ.48, ปอ.501, ปอ.508, 54, ปอ.73, ปอ.73ก. ปอ.79
เรือ

เรือ

ขึ้นเรือโดยสารคลองแสนแสบ ลงที่ท่าเรือประตูน้ำ
แล้วเดินต่อประมาณ 5 นาที จนถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด
เรือ

ติดต่อเรา

โปรดกรอกข้อมูลสำหรับติดต่อ TK PARK
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
อีเมล
เรื่องที่ต้องการติดต่อ
รายละเอียด