อุทยานการเรียนรู้

อุทยานการเรียนรู้

  • 01
  • 02
  • 03

Learning Trends

1/4

Things to Do

1/5
ชวนครอบครัวสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 29 - 30 สิงหาคม 2563 เวลา 10:00 - 17:00 น. ณ ห้องคลังความรู้ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เปิดโลกแห่งนิทานภาพ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 15:30 - 16:30 น.
18 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 - 16:00 น.
24 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 - 16:00 น.
25 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 - 16:00 น.
Facebook Fan Page: TKpark อุทยานการเรียนรู้
เทคนิคสร้างครอบครัวเข้มแข็ง 15 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 - 15:00 น.
22 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 - 15:00 น.
Facebook Fan Page: TKpark อุทยานการเรียนรู้
ใช้ชีวิตง่ายขึ้นด้วยแอปพลิเคชันเด็ด 4 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 - 15:00 น.
11 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 - 15:00 น.
18 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 - 15:00 น.
25 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 - 15:00 น.
เล่าเรื่อง สร้างจินตนาการผ่านนิทานภาพ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00 - 13:30 น.
9 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00 - 13:30 น.
16 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00 - 13:30 น.
23 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00 - 13:30 น.
30 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00 - 13:30 น.
Facebook Fan Page: TKpark อุทยานการเรียนรู้

TK News

1/4
ลุยเปิดแหล่งเรียนรู้ทั่วไทย รุกขยายพื้นที่-เพิ่มบริการ
5 สิงหาคม 2563
เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายใต้แนวคิดห้องสมุดมีชีวิต
TK Park นำนวัตกรรมการเรียนรู้ สู้ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงองค์ความรู้ในสังคม
30 กรกฎาคม 2563
มุ่งที่จะเป็นพลังสำคัญในการช่วยให้ประชาชนในทุกระดับ สามารถเข้าถึงองค์ความรู้
สร้างเครือข่าย ยกระดับส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
29 กรกฎาคม 2563
TK Park ทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดวิธีการติดตั้งสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการใช้งานให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ทีเคพาร์ครุกเชียงราย ผนึก 25 องค์กรขับเคลื่อน “อ่านทั้งเมืองเรื่องเดียวกัน” จับมือเทศบาลฯ ส่งต่อ ‘ปัญญาล้านนา’
14 กรกฎาคม 2563
ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดอ่านทั้งเมืองเรื่องเดียวกัน
ลุยเปิดแหล่งเรียนรู้ทั่วไทย รุกขยายพื้นที่-เพิ่มบริการ
เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายใต้แนวคิดห้องสมุดมีชีวิต
TK Park นำนวัตกรรมการเรียนรู้ สู้ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงองค์ความรู้ในสังคม
มุ่งที่จะเป็นพลังสำคัญในการช่วยให้ประชาชนในทุกระดับ สามารถเข้าถึงองค์ความรู้
สร้างเครือข่าย ยกระดับส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
TK Park ทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดวิธีการติดตั้งสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการใช้งานให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ทีเคพาร์ครุกเชียงราย ผนึก 25 องค์กรขับเคลื่อน “อ่านทั้งเมืองเรื่องเดียวกัน” จับมือเทศบาลฯ ส่งต่อ ‘ปัญญาล้านนา’
ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดอ่านทั้งเมืองเรื่องเดียวกัน

TK Blog

Digital Collection

“คีตมหาราช” เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในวโรกาสทรง ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 80 พรรษา จัดทำโดยความร่วมมือระหว่าง หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่องค์ ความรู้ และเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในด้านการดนตรี โดยเฉพาะบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีมากถึง 48 เพลงแก่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน
“ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน” เป็นสื่อการเรียนรู้ที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักหอ สมุดแห่งชาติและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในการคัดสรรหนังสือและเอกสารหายากที่มีคุณค่า นำมา พัฒนาและดัดแปลงโดยใช้เทคโนโลยีให้น่าอ่านและน่าสนใจยิ่งขึ้น สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ได้รับการคัดเลือก จากรัฐบาลให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริ- ราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อปีพุทธศักราช 2549
แอปพลิเคชันเกมส์สาระความรู้ท้องถิ่นที่มาจากเรื่องราวของทุกภาคในประเทศไทย เหมาะกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ต้องการเล่นและเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมอง 4 ด้าน โดยใช้เครื่องมือ Herrmann Brain Dominance Instrument
รายการพอดคาสต์ทางเว็บไซต์ทีเคพาร์ค ที่จะสรรหาข่าวสารสาระความรู้ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในแวดวงการอ่านและการเรียนรู้ เพื่อคิดทันโลกและเข้าใจตนเอง
แหล่งรวมสาระความรู้และความความเพลิดเพลินให้เด็กไทยเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยการนำองค์ความรู้ ไทยที่มีความลุ่มลึกหลากหลาย นำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย สไตล์ TK park ดาวน์โหลด TK Application และเนื้อหาในแอปพลิเคชันได้ฟรี
นิตยสารออนไลน์ราย 2 เดือน ที่จับกลุ่มผู้อ่านที่หลากหลาย สามารถอ่านได้ทุกเพศทุกวัย มีการนำเสนอคอนเทนต์ที่อยู่ในความสนใจในหลากหลายมุมมอง ทำให้ผู้อ่านได้อิ่มเอมกับสาระความบันเทิงทุกรูปแบบ
TK Park ย่อส่วนห้องสมุดดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มาไว้บนโลกไซเบอร์เพื่อคนรักเสียงเพลงและดนตรีโดย เฉพาะกับการเรียนรู้ทางดนตรีที่หลากหลาย
“เกมสร้างสรรค์” เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้นจากพื้นฐานแนวคิดว่าเกมกับเด็กเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออก จากกันได้ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้จึงได้สร้างสรรค์เกมสำหรับเด็กและเยาวชน ที่เน้นความเป็นไทย ไม่มีความรุนแรง และให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ เกมสร้างสรรค์ทุกชุดจัดทำเป็น 2 ภาษา พร้อมกับหนังสือ ประกอบซึ่งจัดพิมพ์อย่างสวยงาม ผู้เล่นจะได้รับทั้งความสนุกสนานจากเกมและข้อมูลความรู้จากหนังสือ เป็นอีกแนวทางหนึ่งของการอ่านควบคู่กับการเรียนรู้ ผลงานเกมหลายชุดของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้ชุด “หนังสือเสียง” (Audio Book) เป็นนิทานภาพและหนังสือที่อ่านสนุกและมีคุณค่าทั้งเก่า และใหม่ จัดทำเป็นภาพเคลื่อนไหว (Animation) พร้อมเสียงพากย์ มีตัวอักษรและดนตรีประกอบ เพื่อเพิ่ม อรรถรสในการอ่านนิทานแต่ละเรื่องให้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีคำถามเพื่อ ทบทวนความเข้าใจ และเกมสร้างสรรค์ฝึกทักษะพัฒนาสมองท้ายหนังสือทุกเล่ม ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 101 เล่ม ซึ่งได้รับการคัดสรรและแบ่งประเภทให้มีความสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย
TK park ร่วมกับ กรมศิลปากร ได้รวบรวมองค์ความรู้จากวัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ร้อยเรียงเป็นเรื่องราววิถีชีวิต แนวคิด มุมมอง ความงาม และความรักของคนยุคสมัยต่างๆ ผ่านสายตาของ ภัณฑารักษ์ จัดทำเป็นสื่อการเรียนรู้ชุด “วัตถุเล่าเรื่อง” พร้อมวีดิทัศน์ แบ่งเรื่องราวเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ “คนก่อนประวัติศาสตร์บนดินแดนไทย”“กินอยู่อย่างไทย”และ“โปสการ์ดเล่าเรื่อง ปัจจัยสี่ของชีวิต”
ลงทะเบียน
เพื่อรับจดหมายข่าว
TK NEWSLETTER
กรุณากรอกอีเมลของคุณ