อุทยานการเรียนรู้

อุทยานการเรียนรู้

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Staff Picks

100 เคล็ดลับที่คนสำเร็จทำ
Cumberland, Nigel.
เลิกเป็นคนดีซะที!
Mogi, Kenichiro.
Heartstopper หยุดหัวใจไว้ที่นาย (4 เล่มจบ)
Oseman, Alice.
11 นาที
Coelho, Paulo.
ทุกขณะคือการพักผ่อน
Ogino, Jun'ya.
ศาสตร์แห่งการจำและศิลปะแห่งการลืม
Genova, Lisa.
Art of leaving ศิลปะแห่งการหนีออกจากบางสิ่ง เพื่อพบเจอกับความสุขที่แท้จริง
เอกศักดิ์ ขาวสะอาด.
จุดจบของบรรณาธิการ
ธัญลักษณ์ เตชศรีสุธี.
นักวิทย์ (คิด) เปลี่ยนโลก กับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรก
กานท์ สิมมาเขต.
เมืองชายแดน
Shen, Congwen.
เอสเธอร์บันนี่ อย่าสูญเสียฉันไปเชียวล่ะ
Kim, Esther.
บัฟเฟตต์-โซรอส ลงทุนถูกนิสัย ยังไงก็ชนะ
Tier, Mark.
คู่มือหมอครอบครัว : Family Medicie
สายพิณ หัตถีรัตน์.
ศิลปะและวิทยาศาสตร์ของการลงทุนเน้นคุณค่า
สัมพันธ์ เนตยานันท์.
พ่อแม่ใจเย็น ลูก ๆ เป็นสุข
Markham, Laura.

Reading Lists

Learn + Trends

1/4

TK News

1/4
เปิดแล้ว "อุทยานการเรียนรู้กระบี่" ส่งท้ายปลายปี 64
23 ธันวาคม 2564
ร่วมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้สู่เด็ก เยาวชนและประชาชนที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
เปิดแล้ว! ห้องสมุดมีชีวิตค่ายรัตนพล
19 ธันวาคม 2564
เปิดให้บริการวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09.15-19.15 น. โดยไม่เสียค่าเข้าใช้บริการ
TK Park รวมพลังเทศบาลนครหาดใหญ่ขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้
19 ธันวาคม 2564
ระดมความคิดเห็นในการปรับบทบาทอุทยานการเรียนรู้นครหาดใหญ่ให้เป็นพื้นที่สาธารณะด้านการเรียนรู้
เปิดแล้ว "อุทยานการเรียนรู้กระบี่" ส่งท้ายปลายปี 64
ร่วมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้สู่เด็ก เยาวชนและประชาชนที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
เปิดแล้ว! ห้องสมุดมีชีวิตค่ายรัตนพล
เปิดให้บริการวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09.15-19.15 น. โดยไม่เสียค่าเข้าใช้บริการ
TK Park รวมพลังเทศบาลนครหาดใหญ่ขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้
ระดมความคิดเห็นในการปรับบทบาทอุทยานการเรียนรู้นครหาดใหญ่ให้เป็นพื้นที่สาธารณะด้านการเรียนรู้

Digital Collection

“คีตมหาราช” เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในวโรกาสทรง ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 80 พรรษา จัดทำโดยความร่วมมือระหว่าง หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่องค์ ความรู้ และเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในด้านการดนตรี โดยเฉพาะบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีมากถึง 48 เพลงแก่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน
“ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน” เป็นสื่อการเรียนรู้ที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักหอ สมุดแห่งชาติและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในการคัดสรรหนังสือและเอกสารหายากที่มีคุณค่า นำมา พัฒนาและดัดแปลงโดยใช้เทคโนโลยีให้น่าอ่านและน่าสนใจยิ่งขึ้น สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ได้รับการคัดเลือก จากรัฐบาลให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริ- ราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อปีพุทธศักราช 2549
รายการพอดคาสต์ทางเว็บไซต์ทีเคพาร์ค ที่จะสรรหาข่าวสารสาระความรู้ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในแวดวงการอ่านและการเรียนรู้ เพื่อคิดทันโลกและเข้าใจตนเอง
แอปพลิเคชันเกมส์สาระความรู้ท้องถิ่นที่มาจากเรื่องราวของทุกภาคในประเทศไทย เหมาะกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ต้องการเล่นและเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมอง 4 ด้าน โดยใช้เครื่องมือ Herrmann Brain Dominance Instrument
แหล่งรวมสาระความรู้และความความเพลิดเพลินให้เด็กไทยเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยการนำองค์ความรู้ ไทยที่มีความลุ่มลึกหลากหลาย นำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย สไตล์ TK park ดาวน์โหลด TK Application และเนื้อหาในแอปพลิเคชันได้ฟรี
นิตยสารออนไลน์ราย 2 เดือน ที่จับกลุ่มผู้อ่านที่หลากหลาย สามารถอ่านได้ทุกเพศทุกวัย มีการนำเสนอคอนเทนต์ที่อยู่ในความสนใจในหลากหลายมุมมอง ทำให้ผู้อ่านได้อิ่มเอมกับสาระความบันเทิงทุกรูปแบบ
TK Park ย่อส่วนห้องสมุดดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มาไว้บนโลกไซเบอร์เพื่อคนรักเสียงเพลงและดนตรีโดย เฉพาะกับการเรียนรู้ทางดนตรีที่หลากหลาย
“เกมสร้างสรรค์” เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้นจากพื้นฐานแนวคิดว่าเกมกับเด็กเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออก จากกันได้ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้จึงได้สร้างสรรค์เกมสำหรับเด็กและเยาวชน ที่เน้นความเป็นไทย ไม่มีความรุนแรง และให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ เกมสร้างสรรค์ทุกชุดจัดทำเป็น 2 ภาษา พร้อมกับหนังสือ ประกอบซึ่งจัดพิมพ์อย่างสวยงาม ผู้เล่นจะได้รับทั้งความสนุกสนานจากเกมและข้อมูลความรู้จากหนังสือ เป็นอีกแนวทางหนึ่งของการอ่านควบคู่กับการเรียนรู้ ผลงานเกมหลายชุดของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้
ลงทะเบียน
เพื่อรับจดหมายข่าว
TK NEWSLETTER
กรุณากรอกอีเมลของคุณ