อุทยานการเรียนรู้

อุทยานการเรียนรู้

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Staff Picks

ความรู้ทางการเงินในยุคดิจิทัล
กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต.
แด่ผู้แหลกสลาย
Haig, Matt.
เมื่อนาฬิกาตีแปดที
Leblanc, Maurice.
Vaccine War สมรภูมิวัคซีนโควิด-19
ป๋วย อุ่นใจ.
ปวดเมื่อยเรื่องเล็ก
ประเนตรทิพย์ รินแก้วกาญจน์.
บทเรียนเพื่อโลกหลังการระบาด
Zakaria, Fareed.
ปรัชญาถังน้ำแข็ง
ไปส่งกู บขส. ดู๊.
ฉลาดกว่า AI
Arai, Noriko.
พลังแห่งจิตเงียบ
กฤษณมูรติ, จิฑฑุ.
ชั่วชีวิต
อุดม อุดากร.
พุทธเศรษฐศาสตร์ : วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่างๆ
อภิชัย พันธเสน.
คนดีตายหมดแล้ว
สรจักร ศิริบริรักษ์.
นุนชี่ พลังแห่งการสังเกตชีวิต
Hong, Euny.
แมวฉันอยู่บนสวรรค์
Liu, Dichuan.
ประวัติศาสตร์ล้อมเมืองกรุงลิสบอน
Saramago, José.

Reading Lists

Learn + Trends

1/4

TK News

1/4
เปิดให้บริการ TK Book Delivery
7 กันยายน 2564
พร้อมให้บริการตั้งแต่ 15 ก.ย. เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
1 กันยายน 2564
ทางทีมงานจะติดต่อผู้โชคดีผ่านทางอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมตอบแบบสอบถาม
26 สิงหาคม 2564
การได้รับประโยชน์จากการให้บริการของ TK Park
TK Park ดันแพลตฟอร์มออนไลน์ Virtual TK ตอบโจทย์การเรียนรู้ยุคใหม่
24 สิงหาคม 2564
ดาวน์โหลดแอป TK Space และเข้าใช้งานโปรแกรม TK Design ทาง https://vr.tkpark.or.th/
เปิดให้บริการ TK Book Delivery
พร้อมให้บริการตั้งแต่ 15 ก.ย. เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ทางทีมงานจะติดต่อผู้โชคดีผ่านทางอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมตอบแบบสอบถาม
การได้รับประโยชน์จากการให้บริการของ TK Park
TK Park ดันแพลตฟอร์มออนไลน์ Virtual TK ตอบโจทย์การเรียนรู้ยุคใหม่
ดาวน์โหลดแอป TK Space และเข้าใช้งานโปรแกรม TK Design ทาง https://vr.tkpark.or.th/

Digital Collection

“คีตมหาราช” เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในวโรกาสทรง ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 80 พรรษา จัดทำโดยความร่วมมือระหว่าง หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่องค์ ความรู้ และเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในด้านการดนตรี โดยเฉพาะบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีมากถึง 48 เพลงแก่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน
“ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน” เป็นสื่อการเรียนรู้ที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักหอ สมุดแห่งชาติและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในการคัดสรรหนังสือและเอกสารหายากที่มีคุณค่า นำมา พัฒนาและดัดแปลงโดยใช้เทคโนโลยีให้น่าอ่านและน่าสนใจยิ่งขึ้น สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ได้รับการคัดเลือก จากรัฐบาลให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริ- ราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อปีพุทธศักราช 2549
รายการพอดคาสต์ทางเว็บไซต์ทีเคพาร์ค ที่จะสรรหาข่าวสารสาระความรู้ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในแวดวงการอ่านและการเรียนรู้ เพื่อคิดทันโลกและเข้าใจตนเอง
แอปพลิเคชันเกมส์สาระความรู้ท้องถิ่นที่มาจากเรื่องราวของทุกภาคในประเทศไทย เหมาะกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ต้องการเล่นและเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมอง 4 ด้าน โดยใช้เครื่องมือ Herrmann Brain Dominance Instrument
แหล่งรวมสาระความรู้และความความเพลิดเพลินให้เด็กไทยเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยการนำองค์ความรู้ ไทยที่มีความลุ่มลึกหลากหลาย นำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย สไตล์ TK park ดาวน์โหลด TK Application และเนื้อหาในแอปพลิเคชันได้ฟรี
นิตยสารออนไลน์ราย 2 เดือน ที่จับกลุ่มผู้อ่านที่หลากหลาย สามารถอ่านได้ทุกเพศทุกวัย มีการนำเสนอคอนเทนต์ที่อยู่ในความสนใจในหลากหลายมุมมอง ทำให้ผู้อ่านได้อิ่มเอมกับสาระความบันเทิงทุกรูปแบบ
TK Park ย่อส่วนห้องสมุดดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มาไว้บนโลกไซเบอร์เพื่อคนรักเสียงเพลงและดนตรีโดย เฉพาะกับการเรียนรู้ทางดนตรีที่หลากหลาย
“เกมสร้างสรรค์” เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้นจากพื้นฐานแนวคิดว่าเกมกับเด็กเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออก จากกันได้ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้จึงได้สร้างสรรค์เกมสำหรับเด็กและเยาวชน ที่เน้นความเป็นไทย ไม่มีความรุนแรง และให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ เกมสร้างสรรค์ทุกชุดจัดทำเป็น 2 ภาษา พร้อมกับหนังสือ ประกอบซึ่งจัดพิมพ์อย่างสวยงาม ผู้เล่นจะได้รับทั้งความสนุกสนานจากเกมและข้อมูลความรู้จากหนังสือ เป็นอีกแนวทางหนึ่งของการอ่านควบคู่กับการเรียนรู้ ผลงานเกมหลายชุดของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้
ลงทะเบียน
เพื่อรับจดหมายข่าว
TK NEWSLETTER
กรุณากรอกอีเมลของคุณ