อุทยานการเรียนรู้

อุทยานการเรียนรู้

  • 01
  • 02
  • 03

Staff Picks

ศรัทธามรณะ
Silva, Daniel.
เมืองในหมอก
อนุสรณ์ ติปยานนท์.
ส่งต่อไออุ่นแห่งความหวัง
Maiko, Seo.
ขอร้อง! อย่าเยอะ
Siegel, Judith P.
ล้ม ลุก เรียน รู้
ธนา เธียรอัจฉริยะ.
ม่ายทมิฬ
Silva, Daniel.
ทวงแค้น
Silva, Daniel.
กองกำลังเอสเอส หน่วยพิฆาตแห่งนาซี
ศนิโรจน์ ธรรมยศ.
ปมอดีต
Silva, Daniel.
องค์กรบาป
Silva, Daniel.
รสชาติของผลไม้ที่ยังไม่สุกงอม
Cho, Nam Joo.
ขอให้แมวโอบกอดคุณ
Shigematsu, Kiyoshi.
เมรัยพิฆาต
Zola, Emile.
เพราะความรักมิอาจเร่งร้อน
Krien, Daniela.
ซ้อนกลโจรกรรม
Silva, Daniel.

Things to Do

1/5
ฟังนิทาน เสริมจินตนาการ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:00 - 13:30 น.
9 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:00 - 13:30 น.
16 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:00 - 13:30 น.
23 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:00 - 13:30 น.
30 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:00 - 13:30 น.
Facebook: TKpark อุทยานการเรียนรู้
TK Park เปิดตำราวิชา แนะให้แนว ตอน Into the Future 18 - 20 มิถุนายน 2564 เวลา 13:00 - 20:00 น. Facebook: แนะให้แนว และ Facebook: TKpark อุทยานการเรียนรู้ ปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ด้วย CBL 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:00 - 13:20 น.
15 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:00 - 13:20 น.
22 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:00 - 13:20 น.
29 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:00 - 13:20 น.
Facebook: TKpark อุทยานการเรียนรู้
แอปพลิเคชันต้องรู้สำหรับผู้สูงวัยยุคดิจิทัล 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:00 - 17:00 น.
11 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:00 - 17:00 น.
18 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:00 - 17:00 น.
25 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:00 - 17:00 น.
สร้างนิสัยรักการเรียนรู้ด้วยนิทานภาพ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 13:00 - 13:30 น.
13 มิถุนายน 2564 เวลา 13:00 - 13:30 น.
20 มิถุนายน 2564 เวลา 13:00 - 13:30 น.
27 มิถุนายน 2564 เวลา 13:00 - 13:30 น.
Facebook: TKpark อุทยานการเรียนรู้

Reading Lists

Learn + Trends

1/4

TK News

1/4
เปิดให้บริการ TK Book Delivery
1 มิถุนายน 2564
ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
TK Park เลื่อนเปิดบริการ
27 เมษายน 2564
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบให้การปรับปรุงพื้นที่
ของดให้บริการ TK Book Delivery ชั่วคราว
25 เมษายน 2564
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 เมษายน ถึง วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564
TK Park นำอบจ.ปราจีน เยี่ยมชมเครือข่ายฉะเชิงเทรา
26 มีนาคม 2564
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และนำแนวคิดไปปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับองค์กร
เปิดให้บริการ TK Book Delivery
ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
TK Park เลื่อนเปิดบริการ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบให้การปรับปรุงพื้นที่
ของดให้บริการ TK Book Delivery ชั่วคราว
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 เมษายน ถึง วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564
TK Park นำอบจ.ปราจีน เยี่ยมชมเครือข่ายฉะเชิงเทรา
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และนำแนวคิดไปปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับองค์กร

Digital Collection

“คีตมหาราช” เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในวโรกาสทรง ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 80 พรรษา จัดทำโดยความร่วมมือระหว่าง หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่องค์ ความรู้ และเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในด้านการดนตรี โดยเฉพาะบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีมากถึง 48 เพลงแก่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน
“ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน” เป็นสื่อการเรียนรู้ที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักหอ สมุดแห่งชาติและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในการคัดสรรหนังสือและเอกสารหายากที่มีคุณค่า นำมา พัฒนาและดัดแปลงโดยใช้เทคโนโลยีให้น่าอ่านและน่าสนใจยิ่งขึ้น สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ได้รับการคัดเลือก จากรัฐบาลให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริ- ราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อปีพุทธศักราช 2549
รายการพอดคาสต์ทางเว็บไซต์ทีเคพาร์ค ที่จะสรรหาข่าวสารสาระความรู้ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในแวดวงการอ่านและการเรียนรู้ เพื่อคิดทันโลกและเข้าใจตนเอง
แอปพลิเคชันเกมส์สาระความรู้ท้องถิ่นที่มาจากเรื่องราวของทุกภาคในประเทศไทย เหมาะกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ต้องการเล่นและเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมอง 4 ด้าน โดยใช้เครื่องมือ Herrmann Brain Dominance Instrument
แหล่งรวมสาระความรู้และความความเพลิดเพลินให้เด็กไทยเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยการนำองค์ความรู้ ไทยที่มีความลุ่มลึกหลากหลาย นำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย สไตล์ TK park ดาวน์โหลด TK Application และเนื้อหาในแอปพลิเคชันได้ฟรี
นิตยสารออนไลน์ราย 2 เดือน ที่จับกลุ่มผู้อ่านที่หลากหลาย สามารถอ่านได้ทุกเพศทุกวัย มีการนำเสนอคอนเทนต์ที่อยู่ในความสนใจในหลากหลายมุมมอง ทำให้ผู้อ่านได้อิ่มเอมกับสาระความบันเทิงทุกรูปแบบ
TK Park ย่อส่วนห้องสมุดดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มาไว้บนโลกไซเบอร์เพื่อคนรักเสียงเพลงและดนตรีโดย เฉพาะกับการเรียนรู้ทางดนตรีที่หลากหลาย
“เกมสร้างสรรค์” เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้นจากพื้นฐานแนวคิดว่าเกมกับเด็กเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออก จากกันได้ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้จึงได้สร้างสรรค์เกมสำหรับเด็กและเยาวชน ที่เน้นความเป็นไทย ไม่มีความรุนแรง และให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ เกมสร้างสรรค์ทุกชุดจัดทำเป็น 2 ภาษา พร้อมกับหนังสือ ประกอบซึ่งจัดพิมพ์อย่างสวยงาม ผู้เล่นจะได้รับทั้งความสนุกสนานจากเกมและข้อมูลความรู้จากหนังสือ เป็นอีกแนวทางหนึ่งของการอ่านควบคู่กับการเรียนรู้ ผลงานเกมหลายชุดของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้
ลงทะเบียน
เพื่อรับจดหมายข่าว
TK NEWSLETTER
กรุณากรอกอีเมลของคุณ