อุทยานการเรียนรู้

อุทยานการเรียนรู้

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05

Staff Picks

Surrounded by idiots : the four types of human behavior (or, how to understand those who cannot be understood)
Erikson, Thomas.
เราทำงานไปทำไม
Schwartz, Barry.
ชีวิต ความงาม และความรัก
กอบกุล อิงคุทานนท์.
จักรวาลกระดานเดียว
สฤณี อาชวานันทกุล.
มองโลกผ่าน (ประวัติศาสตร์) อาหารเช้า
โตมร ศุขปรีชา.
วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน
สฤณี อาชวานันทกุล.
เพราะเป็นผู้หญิงไม่แคร์ใคร ฉันถึงได้เป็นนายคน
Amoruso, Sophia.
หิมาลัยไม่มีจริง
สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์.
ทานยาหลังอาหาร แล้วดื่มน้ำตามากๆ
จิราภรณ์ วิหวา.
เมื่อถึงเวลา ดอกไม้จะบานเอง
วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ.
นี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะ
ฮาวัน.
You sadly smile in the profile picture
ธนชาติ ศิริภัทราชัย.
ทำไมต้องตกหลุมรัก : Alain Badiou ความรัก และ the lobster
สรวิศ ชัยนาม.
แก๊ตสบี้ : ความหวังยิ่งใหญ่และหัวใจมั่นคง
Fitzgerald, F. Scott.
เรื่องวิปลาสของด็อกเตอร์จีคอลกับมิสเตอร์ไฮด์
Stevenson, Robert Louis.

Things to Do

1/5
ยกระดับบริการด้วย Service Design 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:00 - 13:30 น.
17 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:00 - 13:30 น.
24 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:00 - 13:30 น.
31 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:00 - 13:30 น.
7 สิงหาคม 2564 เวลา 13:00 - 13:30 น.
14 สิงหาคม 2564 เวลา 13:00 - 13:30 น.
21 สิงหาคม 2564 เวลา 13:00 - 13:30 น.
28 สิงหาคม 2564 เวลา 13:00 - 13:30 น.
Facebook: TKpark อุทยานการเรียนรู้
แบบทดสอบออนไลน์ Journey to the Moon 29 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2564 เวลา 00:00 - 23:59 น. เรียนรู้เพื่อลดช่องว่างระหว่างวัย 7 สิงหาคม 2564 เวลา 14:00 - 15:00 น. Facebook: TK Park อุทยานการเรียนรู้ TK Smalltalk คุยไป เรียนไป เสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบไม่ซีเรียส 6 สิงหาคม 2564 เวลา 14:00 - 16:00 น.
13 สิงหาคม 2564 เวลา 14:00 - 16:00 น.
20 สิงหาคม 2564 เวลา 14:00 - 16:00 น.
27 สิงหาคม 2564 เวลา 14:00 - 16:00 น.
นิทรรศการออนไลน์ Journey within You 27 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564 เวลา 00:00 - 23:59 น.

Reading Lists

Learn + Trends

1/4

TK News

1/4
ร่วมตอบแบบสอบถาม การได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์ของ TK Park
13 กรกฎาคม 2564
ลุ้นรับฟรี Tops Gift Card จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 500 บาท
TK Park และ TK Book Delivery ปิดให้บริการชั่วคราว
9 กรกฎาคม 2564
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
TK Park ส่งต่อนิทาน สร้างพลังใจ สู่เด็กไทยทั่วประเทศ
6 กรกฎาคม 2564
สามารถติดตามนิทานสนุกๆ ทั้ง 14 ตอน ได้ที่ Youtube: TKparkchannel
TK Park พร้อมเปิดบริการพื้นที่การอ่าน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19 เข้มงวด
5 กรกฎาคม 2564
ควบคู่ไปกับการให้บริการ TK Book Delivery และ TK Public Online Library
ร่วมตอบแบบสอบถาม การได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์ของ TK Park
ลุ้นรับฟรี Tops Gift Card จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 500 บาท
TK Park และ TK Book Delivery ปิดให้บริการชั่วคราว
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
TK Park ส่งต่อนิทาน สร้างพลังใจ สู่เด็กไทยทั่วประเทศ
สามารถติดตามนิทานสนุกๆ ทั้ง 14 ตอน ได้ที่ Youtube: TKparkchannel

Digital Collection

“คีตมหาราช” เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในวโรกาสทรง ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 80 พรรษา จัดทำโดยความร่วมมือระหว่าง หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่องค์ ความรู้ และเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในด้านการดนตรี โดยเฉพาะบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีมากถึง 48 เพลงแก่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน
“ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน” เป็นสื่อการเรียนรู้ที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักหอ สมุดแห่งชาติและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในการคัดสรรหนังสือและเอกสารหายากที่มีคุณค่า นำมา พัฒนาและดัดแปลงโดยใช้เทคโนโลยีให้น่าอ่านและน่าสนใจยิ่งขึ้น สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ได้รับการคัดเลือก จากรัฐบาลให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริ- ราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อปีพุทธศักราช 2549
รายการพอดคาสต์ทางเว็บไซต์ทีเคพาร์ค ที่จะสรรหาข่าวสารสาระความรู้ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในแวดวงการอ่านและการเรียนรู้ เพื่อคิดทันโลกและเข้าใจตนเอง
แอปพลิเคชันเกมส์สาระความรู้ท้องถิ่นที่มาจากเรื่องราวของทุกภาคในประเทศไทย เหมาะกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ต้องการเล่นและเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมอง 4 ด้าน โดยใช้เครื่องมือ Herrmann Brain Dominance Instrument
แหล่งรวมสาระความรู้และความความเพลิดเพลินให้เด็กไทยเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยการนำองค์ความรู้ ไทยที่มีความลุ่มลึกหลากหลาย นำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย สไตล์ TK park ดาวน์โหลด TK Application และเนื้อหาในแอปพลิเคชันได้ฟรี
นิตยสารออนไลน์ราย 2 เดือน ที่จับกลุ่มผู้อ่านที่หลากหลาย สามารถอ่านได้ทุกเพศทุกวัย มีการนำเสนอคอนเทนต์ที่อยู่ในความสนใจในหลากหลายมุมมอง ทำให้ผู้อ่านได้อิ่มเอมกับสาระความบันเทิงทุกรูปแบบ
TK Park ย่อส่วนห้องสมุดดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มาไว้บนโลกไซเบอร์เพื่อคนรักเสียงเพลงและดนตรีโดย เฉพาะกับการเรียนรู้ทางดนตรีที่หลากหลาย
“เกมสร้างสรรค์” เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้นจากพื้นฐานแนวคิดว่าเกมกับเด็กเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออก จากกันได้ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้จึงได้สร้างสรรค์เกมสำหรับเด็กและเยาวชน ที่เน้นความเป็นไทย ไม่มีความรุนแรง และให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ เกมสร้างสรรค์ทุกชุดจัดทำเป็น 2 ภาษา พร้อมกับหนังสือ ประกอบซึ่งจัดพิมพ์อย่างสวยงาม ผู้เล่นจะได้รับทั้งความสนุกสนานจากเกมและข้อมูลความรู้จากหนังสือ เป็นอีกแนวทางหนึ่งของการอ่านควบคู่กับการเรียนรู้ ผลงานเกมหลายชุดของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้
ลงทะเบียน
เพื่อรับจดหมายข่าว
TK NEWSLETTER
กรุณากรอกอีเมลของคุณ