อุทยานการเรียนรู้

อุทยานการเรียนรู้

TK Alive TK Alive
  • 01
  • 02

Learning Trends

1/4

Things to Do

1/5
เล่น เรียน รู้ สนุกกับนิทานในงาน Cultural District ณ มิวเซียมสยาม ฝึกฝนทักษะทางร่างกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมเล่านิทาน 23 - 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:00 - 16:00 น. มิวเซียมสยาม เรียนรู้การเปลี่ยนสู่โลกดิจิทัล ผ่าน TK Movie ร่วมชมภาพยนตร์ 4 เรื่องคัดสรร 7 - 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:00 - 17:00 น. TK Alive ชั้น 6 ด้านหน้าโซนจีเนียสแพลนเน็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โค้ชลูกอย่างไร ให้ติด #TCAS63 เข้าใจ TCAS 5 รอบ 5 สไตล์ อย่างชาญฉลาดและรู้ทัน 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30 - 18:00 น. TK Alive ชั้น 6 ด้านหน้าโซนจีเนียสแพลนเน็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ บอร์ดเกมสุดคลาสสิค กับ "เกมเศรษฐีนักอ่าน ร่วมเปิดโลกการเรียนรู้ทุกวันพุธ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 6 - 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:00 - 17:00 น. TK Alive ชั้น 6 ด้านหน้าโซนจีเนียสแพลนเน็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ แบ่งปันหนังสือกับกิจกรรม TK Lucky Bag 4 - 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:00 - 17:00 น. TK Alive ชั้น 6 ด้านหน้าโซนจีเนียสแพลนเน็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

TK News

1/4
TK park ลงนาม MOU กับ เทศบาลนครแม่สอด
11 พฤศจิกายน 2562
ผนึกพลังสร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ชุมชน
ตัวแทนจากประเทศฟินแลนด์ ร่วมพบปะหารือกับ TK park
24 ตุลาคม 2562
Dr.Lauri Tuomi ซีอีโอ ของ Finnish Lifelong Learning Foundation ประเทศฟินแลนด์ และตัวแทนจากสถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย พบปะหารือกับ ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช
TK park เตรียมเปิดแลนด์มาร์คการเรียนรู้แห่งใหม่ใน จ.บุรีรัมย์ ต้นปีหน้า
24 ตุลาคม 2562
ตั้งอยู่ชั้นที่ 1 และ 2 ภายในศูนย์ Buriram Blue Heart Center
TK park ร่วมกับ BACC เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
8 ตุลาคม 2562
Librarian Space เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต
TK park ลงนาม MOU กับ เทศบาลนครแม่สอด
ผนึกพลังสร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ชุมชน
ตัวแทนจากประเทศฟินแลนด์ ร่วมพบปะหารือกับ TK park
Dr.Lauri Tuomi ซีอีโอ ของ Finnish Lifelong Learning Foundation ประเทศฟินแลนด์ และตัวแทนจากสถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย พบปะหารือกับ ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช
TK park ร่วมกับ BACC เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
Librarian Space เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต

Digital Collection

“คีตมหาราช” เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในวโรกาสทรง ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 80 พรรษา จัดทำโดยความร่วมมือระหว่าง หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่องค์ ความรู้ และเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในด้านการดนตรี โดยเฉพาะบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีมากถึง 48 เพลงแก่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน
“ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน” เป็นสื่อการเรียนรู้ที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักหอ สมุดแห่งชาติและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในการคัดสรรหนังสือและเอกสารหายากที่มีคุณค่า นำมา พัฒนาและดัดแปลงโดยใช้เทคโนโลยีให้น่าอ่านและน่าสนใจยิ่งขึ้น สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ได้รับการคัดเลือก จากรัฐบาลให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริ- ราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อปีพุทธศักราช 2549
รายการพอดคาสต์ทางเว็บไซต์ทีเคพาร์ค ที่จะสรรหาข่าวสารสาระความรู้ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในแวดวงการอ่านและการเรียนรู้ เพื่อคิดทันโลกและเข้าใจตนเอง
แหล่งรวมสาระความรู้และความความเพลิดเพลินให้เด็กไทยเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยการนำองค์ความรู้ ไทยที่มีความลุ่มลึกหลากหลาย นำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย สไตล์ TK park ดาวน์โหลด TK Application และเนื้อหาในแอปพลิเคชันได้ฟรี
นิตยสารออนไลน์ราย 2 เดือน ที่จับกลุ่มผู้อ่านที่หลากหลาย สามารถอ่านได้ทุกเพศทุกวัย มีการนำเสนอคอนเทนต์ที่อยู่ในความสนใจในหลากหลายมุมมอง ทำให้ผู้อ่านได้อิ่มเอมกับสาระความบันเทิงทุกรูปแบบ
TK park ย่อส่วนห้องสมุดดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มาไว้บนโลกไซเบอร์เพื่อคนรักเสียงเพลงและดนตรีโดย เฉพาะกับการเรียนรู้ทางดนตรีที่หลากหลาย
สื่อการเรียนรู้ชุด “หนังสือเสียง” (Audio Book) เป็นนิทานภาพและหนังสือที่อ่านสนุกและมีคุณค่าทั้งเก่า และใหม่ จัดทำเป็นภาพเคลื่อนไหว (Animation) พร้อมเสียงพากย์ มีตัวอักษรและดนตรีประกอบ เพื่อเพิ่ม อรรถรสในการอ่านนิทานแต่ละเรื่องให้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีคำถามเพื่อ ทบทวนความเข้าใจ และเกมสร้างสรรค์ฝึกทักษะพัฒนาสมองท้ายหนังสือทุกเล่ม ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 101 เล่ม ซึ่งได้รับการคัดสรรและแบ่งประเภทให้มีความสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย
TK park ร่วมกับ กรมศิลปากร ได้รวบรวมองค์ความรู้จากวัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ร้อยเรียงเป็นเรื่องราววิถีชีวิต แนวคิด มุมมอง ความงาม และความรักของคนยุคสมัยต่างๆ ผ่านสายตาของ ภัณฑารักษ์ จัดทำเป็นสื่อการเรียนรู้ชุด “วัตถุเล่าเรื่อง” พร้อมวีดิทัศน์ แบ่งเรื่องราวเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ “คนก่อนประวัติศาสตร์บนดินแดนไทย”“กินอยู่อย่างไทย”และ“โปสการ์ดเล่าเรื่อง ปัจจัยสี่ของชีวิต”
ลงทะเบียน
เพื่อรับจดหมายข่าวของเรา
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นต่างๆ ของเรา และร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว TK
กรุณากรอกอีเมลของคุณ