อุทยานการเรียนรู้

อุทยานการเรียนรู้

TK Alive TK Alive
  • 01
  • 02

Learning Trends

1/4

Things to Do

1/5
สุขใจส่งท้ายปีกับจิตอาสาประดิษฐ์ตุ๊กตาทำมือ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 13:00 - 16:00 น. TK Alive ชั้น 6 ด้านหน้าโซนจีเนียสแพลนเน็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดหนักส่งความสุขกับ "เกมเศรษฐีนักอ่าน" 11 ธันวาคม 2562 เวลา 12:00 - 17:00 น. TK Alive ชั้น 6 ด้านหน้าโซนจีเนียสแพลนเน็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เสิร์ฟความสนุกก่อนปีใหม่กับ TK Movie 12 ธันวาคม 2562 เวลา 14:00 - 16:00 น. TK Alive ชั้น 6 ด้านหน้าโซนจีเนียสแพลนเน็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เปิดประสบการณ์การอ่านด้วย TK Lucky Bag 13 ธันวาคม 2562 เวลา 14:00 - 17:00 น. TK Alive ชั้น 6 ด้านหน้าโซนจีเนียสแพลนเน็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เต็มอิ่มความสนุกส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 11:00 - 17:00 น. TK Alive ชั้น 6 ด้านหน้าโซนจีเนียสแพลนเน็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

TK News

1/4
เปิดแล้ว “TK Street Art” จุดเช็คอินใหม่ที่ TK Park สตูล
28 พฤศจิกายน 2562
ผลงานศิลปะชิ้นพิเศษ ภายใต้โครงการกิจกรรม “ศิลปะภาพวาดบนกำแพง: สตูลร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว”
TK park ส่งมอบสื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่น
26 พฤศจิกายน 2562
พร้อมนำทีมวิทยากรร่วมอบรมการใช้สื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่นให้แก่ครูและบรรณารักษ์ในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี
ห้องสมุดมีชีวิตผนึกพันธมิตร ร่วมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ลาวเทเลคอม
21 พฤศจิกายน 2562
เพื่อผลักดันแนวคิดห้องสมุดมีชีวิตและแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ให้เกิดขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ศิลปะภาพวาดบนกำแพง : สตูลร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว
14 พฤศจิกายน 2562
ศิลปินอเมริกันร่วมกับเยาวชนสตูลร่วมสร้างสรรค์ศิลปะบนกำแพงที่ TK park เทศบาลเมืองสตูล
เปิดแล้ว “TK Street Art” จุดเช็คอินใหม่ที่ TK Park สตูล
ผลงานศิลปะชิ้นพิเศษ ภายใต้โครงการกิจกรรม “ศิลปะภาพวาดบนกำแพง: สตูลร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว”
TK park ส่งมอบสื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่น
พร้อมนำทีมวิทยากรร่วมอบรมการใช้สื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่นให้แก่ครูและบรรณารักษ์ในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี
ห้องสมุดมีชีวิตผนึกพันธมิตร ร่วมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ลาวเทเลคอม
เพื่อผลักดันแนวคิดห้องสมุดมีชีวิตและแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ให้เกิดขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ศิลปะภาพวาดบนกำแพง : สตูลร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว
ศิลปินอเมริกันร่วมกับเยาวชนสตูลร่วมสร้างสรรค์ศิลปะบนกำแพงที่ TK park เทศบาลเมืองสตูล

TK Blog

Digital Collection

“คีตมหาราช” เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในวโรกาสทรง ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 80 พรรษา จัดทำโดยความร่วมมือระหว่าง หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่องค์ ความรู้ และเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในด้านการดนตรี โดยเฉพาะบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีมากถึง 48 เพลงแก่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน
“ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน” เป็นสื่อการเรียนรู้ที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักหอ สมุดแห่งชาติและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในการคัดสรรหนังสือและเอกสารหายากที่มีคุณค่า นำมา พัฒนาและดัดแปลงโดยใช้เทคโนโลยีให้น่าอ่านและน่าสนใจยิ่งขึ้น สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ได้รับการคัดเลือก จากรัฐบาลให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริ- ราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อปีพุทธศักราช 2549
รายการพอดคาสต์ทางเว็บไซต์ทีเคพาร์ค ที่จะสรรหาข่าวสารสาระความรู้ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในแวดวงการอ่านและการเรียนรู้ เพื่อคิดทันโลกและเข้าใจตนเอง
แหล่งรวมสาระความรู้และความความเพลิดเพลินให้เด็กไทยเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยการนำองค์ความรู้ ไทยที่มีความลุ่มลึกหลากหลาย นำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย สไตล์ TK park ดาวน์โหลด TK Application และเนื้อหาในแอปพลิเคชันได้ฟรี
นิตยสารออนไลน์ราย 2 เดือน ที่จับกลุ่มผู้อ่านที่หลากหลาย สามารถอ่านได้ทุกเพศทุกวัย มีการนำเสนอคอนเทนต์ที่อยู่ในความสนใจในหลากหลายมุมมอง ทำให้ผู้อ่านได้อิ่มเอมกับสาระความบันเทิงทุกรูปแบบ
TK park ย่อส่วนห้องสมุดดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มาไว้บนโลกไซเบอร์เพื่อคนรักเสียงเพลงและดนตรีโดย เฉพาะกับการเรียนรู้ทางดนตรีที่หลากหลาย
สื่อการเรียนรู้ชุด “หนังสือเสียง” (Audio Book) เป็นนิทานภาพและหนังสือที่อ่านสนุกและมีคุณค่าทั้งเก่า และใหม่ จัดทำเป็นภาพเคลื่อนไหว (Animation) พร้อมเสียงพากย์ มีตัวอักษรและดนตรีประกอบ เพื่อเพิ่ม อรรถรสในการอ่านนิทานแต่ละเรื่องให้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีคำถามเพื่อ ทบทวนความเข้าใจ และเกมสร้างสรรค์ฝึกทักษะพัฒนาสมองท้ายหนังสือทุกเล่ม ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 101 เล่ม ซึ่งได้รับการคัดสรรและแบ่งประเภทให้มีความสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย
TK park ร่วมกับ กรมศิลปากร ได้รวบรวมองค์ความรู้จากวัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ร้อยเรียงเป็นเรื่องราววิถีชีวิต แนวคิด มุมมอง ความงาม และความรักของคนยุคสมัยต่างๆ ผ่านสายตาของ ภัณฑารักษ์ จัดทำเป็นสื่อการเรียนรู้ชุด “วัตถุเล่าเรื่อง” พร้อมวีดิทัศน์ แบ่งเรื่องราวเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ “คนก่อนประวัติศาสตร์บนดินแดนไทย”“กินอยู่อย่างไทย”และ“โปสการ์ดเล่าเรื่อง ปัจจัยสี่ของชีวิต”
ลงทะเบียน
เพื่อรับจดหมายข่าวของเรา
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นต่างๆ ของเรา และร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว TK
กรุณากรอกอีเมลของคุณ