อุทยานการเรียนรู้

อุทยานการเรียนรู้

Staff Picks

Genius makers : the mavericks who brought A.I. to Google, Facebook, and the world
Metz, Cade.
The Art of statistics : learning from data
Spiegelhalter, David.
มาริสา อายุ 27 ปี
จักรพันธุ์ ขวัญมงคล.
Psychedelic apes : from parallel universes to atomic dinosaurs - the weirdest theories of science and history
Boese, Alex.
หนังสือ
Orlean, Susan.
ที่ผ่านมา มนุษย์ไม่เคยไร้หัวใจ
Bregman, Rutger.
นิทานต่างฝัน
ปกรณ์ แก้วดี.
เรียบง่ายเป็นบ้า
Segall, Ken.
ที่จริงวันนี้ก็ดีนะ
คู, คย็องซ็อน.
Malibu rising
Reid, Taylor Jenkins.
อารมณ์ประดิษฐ์ : อนาคตของความเป็นมนุษย์ในโลกเสมือน
Phillips, Kaitlin Ugolik.
A little journey (3 เล่มจบ)
พัณณิดา ภูมิวัฒน์.
พลังแห่งการตั้งคำถาม
Mogi, Kenichiro.
Before anyone else
Peachhplease.
คิดวิเคราะห์แบบโคนัน
ซึโยชิ, อุเอโนะ.

Reading Lists

Learn + Trends

1/4

TK News

1/4
TK Park จับมือบ้านฉาง ก้าวสู่เมืองแห่งการเรียนรู้
1 ธันวาคม 2564
สร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ชุมชนแห่งใหม่ “อุทยานการเรียนรู้บ้านฉาง”
เปิดรับสมัครผู้ช่วยบรรณารักษ์
27 ตุลาคม 2564
สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พ.ย.64
Open Space at TK Park
20 ตุลาคม 2564
เปิดจองศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ในระหว่างวันที่ 1 พ.ย.- 24 ธ.ค.64
TK Park กลับมาเปิดบริการอีกครั้ง ตามมาตรการคลายล็อค
12 ตุลาคม 2564
เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-20.00 น. หยุดทุกวันจันทร์
TK Park จับมือบ้านฉาง ก้าวสู่เมืองแห่งการเรียนรู้
สร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ชุมชนแห่งใหม่ “อุทยานการเรียนรู้บ้านฉาง”
เปิดรับสมัครผู้ช่วยบรรณารักษ์
สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พ.ย.64
Open Space at TK Park
เปิดจองศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ในระหว่างวันที่ 1 พ.ย.- 24 ธ.ค.64
TK Park กลับมาเปิดบริการอีกครั้ง ตามมาตรการคลายล็อค
เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-20.00 น. หยุดทุกวันจันทร์

Digital Collection

“คีตมหาราช” เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในวโรกาสทรง ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 80 พรรษา จัดทำโดยความร่วมมือระหว่าง หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่องค์ ความรู้ และเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในด้านการดนตรี โดยเฉพาะบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีมากถึง 48 เพลงแก่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน
“ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน” เป็นสื่อการเรียนรู้ที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักหอ สมุดแห่งชาติและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในการคัดสรรหนังสือและเอกสารหายากที่มีคุณค่า นำมา พัฒนาและดัดแปลงโดยใช้เทคโนโลยีให้น่าอ่านและน่าสนใจยิ่งขึ้น สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ได้รับการคัดเลือก จากรัฐบาลให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริ- ราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อปีพุทธศักราช 2549
รายการพอดคาสต์ทางเว็บไซต์ทีเคพาร์ค ที่จะสรรหาข่าวสารสาระความรู้ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในแวดวงการอ่านและการเรียนรู้ เพื่อคิดทันโลกและเข้าใจตนเอง
แอปพลิเคชันเกมส์สาระความรู้ท้องถิ่นที่มาจากเรื่องราวของทุกภาคในประเทศไทย เหมาะกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ต้องการเล่นและเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมอง 4 ด้าน โดยใช้เครื่องมือ Herrmann Brain Dominance Instrument
แหล่งรวมสาระความรู้และความความเพลิดเพลินให้เด็กไทยเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยการนำองค์ความรู้ ไทยที่มีความลุ่มลึกหลากหลาย นำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย สไตล์ TK park ดาวน์โหลด TK Application และเนื้อหาในแอปพลิเคชันได้ฟรี
นิตยสารออนไลน์ราย 2 เดือน ที่จับกลุ่มผู้อ่านที่หลากหลาย สามารถอ่านได้ทุกเพศทุกวัย มีการนำเสนอคอนเทนต์ที่อยู่ในความสนใจในหลากหลายมุมมอง ทำให้ผู้อ่านได้อิ่มเอมกับสาระความบันเทิงทุกรูปแบบ
TK Park ย่อส่วนห้องสมุดดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มาไว้บนโลกไซเบอร์เพื่อคนรักเสียงเพลงและดนตรีโดย เฉพาะกับการเรียนรู้ทางดนตรีที่หลากหลาย
“เกมสร้างสรรค์” เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้นจากพื้นฐานแนวคิดว่าเกมกับเด็กเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออก จากกันได้ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้จึงได้สร้างสรรค์เกมสำหรับเด็กและเยาวชน ที่เน้นความเป็นไทย ไม่มีความรุนแรง และให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ เกมสร้างสรรค์ทุกชุดจัดทำเป็น 2 ภาษา พร้อมกับหนังสือ ประกอบซึ่งจัดพิมพ์อย่างสวยงาม ผู้เล่นจะได้รับทั้งความสนุกสนานจากเกมและข้อมูลความรู้จากหนังสือ เป็นอีกแนวทางหนึ่งของการอ่านควบคู่กับการเรียนรู้ ผลงานเกมหลายชุดของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้
ลงทะเบียน
เพื่อรับจดหมายข่าว
TK NEWSLETTER
กรุณากรอกอีเมลของคุณ