อุทยานการเรียนรู้

อุทยานการเรียนรู้

  • 01
  • 02

Staff Picks

หัวใจ พลังที่เป็นความหมายของชีวิต
Inamori, Kazuo.
การเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มที่ความรู้สึก
Kotter, John P.
สวมผ้าใบ ไปตามหาอิคิไก
Garcia, Hector.
5 จุดบอดที่ทำให้คนในทีมคุณทำงานด้วยกันไม่ได้
Lencioni, Patrick.
ใช้ความสุขทำกำไร (ฉบับปรับปรุง)
Hsieh, Tony.
Give and take พลังแห่งการให้ และรับ
Grant, Adam.
สิ่งที่ใช่จะมาในเวลาที่เหมาะสม
ชญานิน ฟุ้งสถาพร.
ใช้ชีวิตง่ายๆ ก็สบายใจเหมือนกันนะ
ฮาวัน.
เศรษฐศาสตร์แห่งชีวิต
Harford, Tim.
HBR at 100
ณัฐยา สินตระการผล.
ไพ่ยิปซีกับการเข้าใจชีวิต
นริน จรา.
Niksen ศิลปะของการไม่ทำอะไรเลย
Lavrijsen, Annette.
รถบัสพลังชีวิต : กฎทอง 10 ประการที่จะเติมพลังให้กับชีวิต การงาน และสร้างทีมให้เวิร์กด้วยพลังแห่งความคิดเชิงบวก
Gordon, Jon.
แบบฝึกเล่นเสริมสร้าง Growth mindset
Brock, Annie.
จับให้ได้ว่าใคร “มั่ว”
Petrocelli, John V.

Learn + Trends

1/4

Reading Lists

TK News

1/4
TK Park ลงนาม MOU เตรียมจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้มิติใหม่เทศบาลเมืองท่าโขลง
28 กันยายน 2565
ความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่าง สถาบันอุทยานการเรียนรู้ เทศบาลเมืองท่าโขลง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
แจ้งปิดปรับปรุงระบบห้องสมุดชั่วคราว
16 กันยายน 2565
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 21.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.
สร้างสรรค์การเรียนรู้ผ่านหนังสือภาพสู่เด็กบุรีรัมย์
16 กันยายน 2565
เพื่อนำเสนอแนวทางการใช้สื่อสาระท้องถิ่นให้เด็กและเยาวชนได้สนุก ความรู้ และได้รับประโยชน์
TK Park ร่วมออกบูธนิทรรศการ Metaverse For All ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช
16 กันยายน 2565
นำโลกดิจิทัลเข้ามาใกล้ตัวคนไทยมากขึ้น พร้อมสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ให้กับผู้คนในสังคม
TK Park ลงนาม MOU เตรียมจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้มิติใหม่เทศบาลเมืองท่าโขลง
ความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่าง สถาบันอุทยานการเรียนรู้ เทศบาลเมืองท่าโขลง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
แจ้งปิดปรับปรุงระบบห้องสมุดชั่วคราว
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 21.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.
สร้างสรรค์การเรียนรู้ผ่านหนังสือภาพสู่เด็กบุรีรัมย์
เพื่อนำเสนอแนวทางการใช้สื่อสาระท้องถิ่นให้เด็กและเยาวชนได้สนุก ความรู้ และได้รับประโยชน์
TK Park ร่วมออกบูธนิทรรศการ Metaverse For All ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช
นำโลกดิจิทัลเข้ามาใกล้ตัวคนไทยมากขึ้น พร้อมสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ให้กับผู้คนในสังคม

Digital Collection

“คีตมหาราช” เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในวโรกาสทรง ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 80 พรรษา จัดทำโดยความร่วมมือระหว่าง หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่องค์ ความรู้ และเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในด้านการดนตรี โดยเฉพาะบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีมากถึง 48 เพลงแก่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน
“ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน” เป็นสื่อการเรียนรู้ที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักหอ สมุดแห่งชาติและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในการคัดสรรหนังสือและเอกสารหายากที่มีคุณค่า นำมา พัฒนาและดัดแปลงโดยใช้เทคโนโลยีให้น่าอ่านและน่าสนใจยิ่งขึ้น สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ได้รับการคัดเลือก จากรัฐบาลให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริ- ราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อปีพุทธศักราช 2549
รายการพอดคาสต์ทางเว็บไซต์ทีเคพาร์ค ที่จะสรรหาข่าวสารสาระความรู้ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในแวดวงการอ่านและการเรียนรู้ เพื่อคิดทันโลกและเข้าใจตนเอง
แอปพลิเคชันเกมส์สาระความรู้ท้องถิ่นที่มาจากเรื่องราวของทุกภาคในประเทศไทย เหมาะกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ต้องการเล่นและเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมอง 4 ด้าน โดยใช้เครื่องมือ Herrmann Brain Dominance Instrument
แหล่งรวมสาระความรู้และความความเพลิดเพลินให้เด็กไทยเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยการนำองค์ความรู้ ไทยที่มีความลุ่มลึกหลากหลาย นำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย สไตล์ TK park ดาวน์โหลด TK Application และเนื้อหาในแอปพลิเคชันได้ฟรี
นิตยสารออนไลน์ราย 2 เดือน ที่จับกลุ่มผู้อ่านที่หลากหลาย สามารถอ่านได้ทุกเพศทุกวัย มีการนำเสนอคอนเทนต์ที่อยู่ในความสนใจในหลากหลายมุมมอง ทำให้ผู้อ่านได้อิ่มเอมกับสาระความบันเทิงทุกรูปแบบ
“เกมสร้างสรรค์” เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้นจากพื้นฐานแนวคิดว่าเกมกับเด็กเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออก จากกันได้ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้จึงได้สร้างสรรค์เกมสำหรับเด็กและเยาวชน ที่เน้นความเป็นไทย ไม่มีความรุนแรง และให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ เกมสร้างสรรค์ทุกชุดจัดทำเป็น 2 ภาษา พร้อมกับหนังสือ ประกอบซึ่งจัดพิมพ์อย่างสวยงาม ผู้เล่นจะได้รับทั้งความสนุกสนานจากเกมและข้อมูลความรู้จากหนังสือ เป็นอีกแนวทางหนึ่งของการอ่านควบคู่กับการเรียนรู้ ผลงานเกมหลายชุดของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้
ลงทะเบียน
เพื่อรับจดหมายข่าว
TK NEWSLETTER
กรุณากรอกอีเมลของคุณ