อุทยานการเรียนรู้

อุทยานการเรียนรู้

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Learning Trends

1/4

Things to Do

1/5
Read More the Series เรียนรู้ประวัติศาสตร์ เข้าใจสภาพสังคมกับ 5 หนังสือเด่น 1 เมษายน 2563 เวลา 20:00 - 21:00 น.
8 เมษายน 2563 เวลา 20:00 - 21:00 น.
15 เมษายน 2563 เวลา 20:00 - 21:00 น.
22 เมษายน 2563 เวลา 20:00 - 21:00 น.
29 เมษายน 2563 เวลา 20:00 - 21:00 น.
Facebook Fan Page: TKpark อุทยานการเรียนรู้
สนุกกับนิทาน 5 เมษายน 2563 เวลา 14:00 - 15:00 น.
19 เมษายน 2563 เวลา 14:00 - 15:00 น.
26 เมษายน 2563 เวลา 14:00 - 15:00 น.
Facebook Fan Page: TKpark อุทยานการเรียนรู้
วิธีสร้างการเรียนรู้ที่บ้านด้วยเกมและกิจกรรม 11 เมษายน 2563 เวลา 14:00 - 16:00 น. Facebook Fan Page: TKpark อุทยานการเรียนรู้ Read More Live เล่ห์บรรพกาล 18 เมษายน 2563 เวลา 14:00 - 17:00 น. Facebook Fan Page: TKpark อุทยานการเรียนรู้ ชวนฟังนิทานกับกิจกรรม Kids เล่น เล่น 4 เมษายน 2563 เวลา 14:00 - 16:00 น. Facebook Fan Page: TKpark อุทยานการเรียนรู้

TK News

1/4
Read From Home อยู่บ้านอ่านอะไร
2 เมษายน 2563
เพียงถ่ายภาพหนังสือที่กำลังอ่าน หรือหนังสือเล่มโปรด พร้อมเขียนคำบรรยายสั้นๆ
TK Park ชูบริการแพลตฟอร์มข่าวออนไลน์ PressReader อ่านฟรี รวดเร็ว ปลอดภัย ในสถานการณ์โควิด19
25 มีนาคม 2563
แพลตฟอร์มหนังสือพิมพ์และนิตยสารขนาดใหญ่ที่รวบรวมคอนเทนต์ที่น่าสนใจและเชื่อถือได้จากทั่วทุกมุมโลก
FAQ - คำถามและข้อสงสัยด้านการให้บริการ TK Alive ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
21 มีนาคม 2563
สมาชิกสามารถหาคำตอบกันได้ที่นี่เลย
TK Alive งดบริการยืม-คืน หนังสือเป็นการชั่วคราว เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19
17 มีนาคม 2563
TK Alive ชั้น 6 เซ็นทรัลเวิลด์ ชั่วคราวตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563
Read From Home อยู่บ้านอ่านอะไร
เพียงถ่ายภาพหนังสือที่กำลังอ่าน หรือหนังสือเล่มโปรด พร้อมเขียนคำบรรยายสั้นๆ
TK Park ชูบริการแพลตฟอร์มข่าวออนไลน์ PressReader อ่านฟรี รวดเร็ว ปลอดภัย ในสถานการณ์โควิด19
แพลตฟอร์มหนังสือพิมพ์และนิตยสารขนาดใหญ่ที่รวบรวมคอนเทนต์ที่น่าสนใจและเชื่อถือได้จากทั่วทุกมุมโลก
TK Alive งดบริการยืม-คืน หนังสือเป็นการชั่วคราว เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19
TK Alive ชั้น 6 เซ็นทรัลเวิลด์ ชั่วคราวตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563

TK Blog

Digital Collection

“คีตมหาราช” เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในวโรกาสทรง ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 80 พรรษา จัดทำโดยความร่วมมือระหว่าง หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่องค์ ความรู้ และเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในด้านการดนตรี โดยเฉพาะบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีมากถึง 48 เพลงแก่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน
“ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน” เป็นสื่อการเรียนรู้ที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักหอ สมุดแห่งชาติและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในการคัดสรรหนังสือและเอกสารหายากที่มีคุณค่า นำมา พัฒนาและดัดแปลงโดยใช้เทคโนโลยีให้น่าอ่านและน่าสนใจยิ่งขึ้น สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ได้รับการคัดเลือก จากรัฐบาลให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริ- ราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อปีพุทธศักราช 2549
แอปพลิเคชันเกมส์สาระความรู้ท้องถิ่นที่มาจากเรื่องราวของทุกภาคในประเทศไทย เหมาะกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ต้องการเล่นและเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมอง 4 ด้าน โดยใช้เครื่องมือ Herrmann Brain Dominance Instrument
รายการพอดคาสต์ทางเว็บไซต์ทีเคพาร์ค ที่จะสรรหาข่าวสารสาระความรู้ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในแวดวงการอ่านและการเรียนรู้ เพื่อคิดทันโลกและเข้าใจตนเอง
แหล่งรวมสาระความรู้และความความเพลิดเพลินให้เด็กไทยเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยการนำองค์ความรู้ ไทยที่มีความลุ่มลึกหลากหลาย นำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย สไตล์ TK park ดาวน์โหลด TK Application และเนื้อหาในแอปพลิเคชันได้ฟรี
นิตยสารออนไลน์ราย 2 เดือน ที่จับกลุ่มผู้อ่านที่หลากหลาย สามารถอ่านได้ทุกเพศทุกวัย มีการนำเสนอคอนเทนต์ที่อยู่ในความสนใจในหลากหลายมุมมอง ทำให้ผู้อ่านได้อิ่มเอมกับสาระความบันเทิงทุกรูปแบบ
TK Park ย่อส่วนห้องสมุดดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มาไว้บนโลกไซเบอร์เพื่อคนรักเสียงเพลงและดนตรีโดย เฉพาะกับการเรียนรู้ทางดนตรีที่หลากหลาย
“เกมสร้างสรรค์” เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้นจากพื้นฐานแนวคิดว่าเกมกับเด็กเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออก จากกันได้ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้จึงได้สร้างสรรค์เกมสำหรับเด็กและเยาวชน ที่เน้นความเป็นไทย ไม่มีความรุนแรง และให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ เกมสร้างสรรค์ทุกชุดจัดทำเป็น 2 ภาษา พร้อมกับหนังสือ ประกอบซึ่งจัดพิมพ์อย่างสวยงาม ผู้เล่นจะได้รับทั้งความสนุกสนานจากเกมและข้อมูลความรู้จากหนังสือ เป็นอีกแนวทางหนึ่งของการอ่านควบคู่กับการเรียนรู้ ผลงานเกมหลายชุดของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้ชุด “หนังสือเสียง” (Audio Book) เป็นนิทานภาพและหนังสือที่อ่านสนุกและมีคุณค่าทั้งเก่า และใหม่ จัดทำเป็นภาพเคลื่อนไหว (Animation) พร้อมเสียงพากย์ มีตัวอักษรและดนตรีประกอบ เพื่อเพิ่ม อรรถรสในการอ่านนิทานแต่ละเรื่องให้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีคำถามเพื่อ ทบทวนความเข้าใจ และเกมสร้างสรรค์ฝึกทักษะพัฒนาสมองท้ายหนังสือทุกเล่ม ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 101 เล่ม ซึ่งได้รับการคัดสรรและแบ่งประเภทให้มีความสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย
TK park ร่วมกับ กรมศิลปากร ได้รวบรวมองค์ความรู้จากวัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ร้อยเรียงเป็นเรื่องราววิถีชีวิต แนวคิด มุมมอง ความงาม และความรักของคนยุคสมัยต่างๆ ผ่านสายตาของ ภัณฑารักษ์ จัดทำเป็นสื่อการเรียนรู้ชุด “วัตถุเล่าเรื่อง” พร้อมวีดิทัศน์ แบ่งเรื่องราวเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ “คนก่อนประวัติศาสตร์บนดินแดนไทย”“กินอยู่อย่างไทย”และ“โปสการ์ดเล่าเรื่อง ปัจจัยสี่ของชีวิต”
ลงทะเบียน
เพื่อรับจดหมายข่าว
TK NEWSLETTER
กรุณากรอกอีเมลของคุณ