อุทยานการเรียนรู้

อุทยานการเรียนรู้

  • 01
  • 02

Staff Picks

หนึ่งร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยว
Marquez, Gabriel Garcia.
ทรอปิค ออฟ แคนเซอร์
Miller, Henry.
Honjok ความสุขจากการอยู่กับตัวเอง
Healey, Francie.
วุธเธอริง ไฮตส์
Brontë, Emily.
How I love myself
ภาริอร วัชรศิริ.
วิทยาศาสตร์แห่งความเหงา
Cacioppo, John T.
คดีฆาตกรรมเรือนระเบียงวน
Keigo, Higashino.
ทักษะความสุข
สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์.
สำนึกของช้าง
Missiroli, Marco.
Atomic habits เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น
Clear, James.

TK Blog

Learning Trends

1/4

TK News

1/4
TK Park นำอบจ.ปราจีน เยี่ยมชมเครือข่ายฉะเชิงเทรา
26 มีนาคม 2564
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และนำแนวคิดไปปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับองค์กร
TK Park ขยายความร่วมมือ อบจ.ร้อยเอ็ด เดินหน้าสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
24 มีนาคม 2564
เป็นการขยายเวลาจากเดิมต่อไปอีก 3 ปี เพื่อให้เป็นช่องทางในการพัฒนาความร่วมมือของสองหน่วยงานอย่างต่อเนื่องต่อไป
TK Park รุกขยายเครือข่ายใหม่ เล็งเปิดแหล่งเรียนรู้สำหรับชาวปราจีนฯ พ.ค.64 นี้
18 มีนาคม 2564
ประชุมหารือเรื่องของความพร้อมในการเปิดให้บริการห้องสมุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
นับถอยหลังเตรียมเปิดบริการอุทยานการเรียนรู้จังหวัดกระบี่
10 มีนาคม 2564
เตรียมเปิดบริการในช่วงกลางปี 2564
TK Park นำอบจ.ปราจีน เยี่ยมชมเครือข่ายฉะเชิงเทรา
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และนำแนวคิดไปปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับองค์กร
TK Park ขยายความร่วมมือ อบจ.ร้อยเอ็ด เดินหน้าสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
เป็นการขยายเวลาจากเดิมต่อไปอีก 3 ปี เพื่อให้เป็นช่องทางในการพัฒนาความร่วมมือของสองหน่วยงานอย่างต่อเนื่องต่อไป
TK Park รุกขยายเครือข่ายใหม่ เล็งเปิดแหล่งเรียนรู้สำหรับชาวปราจีนฯ พ.ค.64 นี้
ประชุมหารือเรื่องของความพร้อมในการเปิดให้บริการห้องสมุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Digital Collection

“คีตมหาราช” เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในวโรกาสทรง ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 80 พรรษา จัดทำโดยความร่วมมือระหว่าง หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่องค์ ความรู้ และเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในด้านการดนตรี โดยเฉพาะบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีมากถึง 48 เพลงแก่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน
“ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน” เป็นสื่อการเรียนรู้ที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักหอ สมุดแห่งชาติและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในการคัดสรรหนังสือและเอกสารหายากที่มีคุณค่า นำมา พัฒนาและดัดแปลงโดยใช้เทคโนโลยีให้น่าอ่านและน่าสนใจยิ่งขึ้น สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ได้รับการคัดเลือก จากรัฐบาลให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริ- ราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อปีพุทธศักราช 2549
รายการพอดคาสต์ทางเว็บไซต์ทีเคพาร์ค ที่จะสรรหาข่าวสารสาระความรู้ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในแวดวงการอ่านและการเรียนรู้ เพื่อคิดทันโลกและเข้าใจตนเอง
แอปพลิเคชันเกมส์สาระความรู้ท้องถิ่นที่มาจากเรื่องราวของทุกภาคในประเทศไทย เหมาะกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ต้องการเล่นและเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมอง 4 ด้าน โดยใช้เครื่องมือ Herrmann Brain Dominance Instrument
แหล่งรวมสาระความรู้และความความเพลิดเพลินให้เด็กไทยเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยการนำองค์ความรู้ ไทยที่มีความลุ่มลึกหลากหลาย นำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย สไตล์ TK park ดาวน์โหลด TK Application และเนื้อหาในแอปพลิเคชันได้ฟรี
นิตยสารออนไลน์ราย 2 เดือน ที่จับกลุ่มผู้อ่านที่หลากหลาย สามารถอ่านได้ทุกเพศทุกวัย มีการนำเสนอคอนเทนต์ที่อยู่ในความสนใจในหลากหลายมุมมอง ทำให้ผู้อ่านได้อิ่มเอมกับสาระความบันเทิงทุกรูปแบบ
TK Park ย่อส่วนห้องสมุดดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มาไว้บนโลกไซเบอร์เพื่อคนรักเสียงเพลงและดนตรีโดย เฉพาะกับการเรียนรู้ทางดนตรีที่หลากหลาย
“เกมสร้างสรรค์” เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้นจากพื้นฐานแนวคิดว่าเกมกับเด็กเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออก จากกันได้ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้จึงได้สร้างสรรค์เกมสำหรับเด็กและเยาวชน ที่เน้นความเป็นไทย ไม่มีความรุนแรง และให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ เกมสร้างสรรค์ทุกชุดจัดทำเป็น 2 ภาษา พร้อมกับหนังสือ ประกอบซึ่งจัดพิมพ์อย่างสวยงาม ผู้เล่นจะได้รับทั้งความสนุกสนานจากเกมและข้อมูลความรู้จากหนังสือ เป็นอีกแนวทางหนึ่งของการอ่านควบคู่กับการเรียนรู้ ผลงานเกมหลายชุดของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้
ลงทะเบียน
เพื่อรับจดหมายข่าว
TK NEWSLETTER
กรุณากรอกอีเมลของคุณ