ผู้เยี่ยมชม
สำหรับผู้ที่ไม่เคยเป็นสมาชิก TK Park ต้องการทดลองใช้บริการ TK Park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์
icon
ขั้นตอนการเข้าใช้บริการ
 
แสดงบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง เบอร์ติดต่อและอีเมล เพื่อลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่
 
ค่าบริการครั้งละ 20 บาท /วัน/คน บัตรเข้าใช้บริการหมดอายุในเวลา 20.00 น. ของทุกวัน
 
พิเศษ เข้าฟรี 3 ครั้ง สำหรับผู้ที่ไม่เคยเป็นสมาชิก TK Park ต้องการทดลองใช้บริการ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
icon
สิทธิประโยชน์
 
เข้า-ออก พื้นที่ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ไม่จำกัดครั้ง ภายในเวลา 1 วัน
 
อ่านหนังสือ วารสาร นิตยสาร กว่า 100,000 เล่ม TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
 
บริการคอมพิวเตอร์ฟรี 2 ชั่วโมง
 
บริการล็อกเกอร์ อัตรา 10 บาท/ชั่วโมง โดยวางเงินมัดจำ 100 บาท ก่อนใช้บริการ