เยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ

TK Park มีบริการเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะได้ในวันอังคาร-วันศุกร์ (ไม่เกิน 30 คน /คณะ)
เวลา 10.30 – 12.30 น. และ 14.00 – 16.00 น. โดยมีขั้นตอนดังนี้
 
 
สำรองการเข้าเยี่ยมชม
ติดต่อสอบถามวันและเวลาในการนำชมได้ที่ 02-257-4300 ต่อ 100 หรือ kreangsak@tkpark.or.th
 
 
รอรับการยืนยันจากผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงานคณะเยี่ยมชมจะยืนยันการสำรองเข้าเยี่ยมชมหลังจากได้รับการติดต่อภายใน 1 สัปดาห์
 
เอกสารหนังสือขอเข้าเยี่ยมชม
หลังจากได้รับการยืนยัน ผู้ประสานงานจะแจ้งให้ ทราบถึงการทำเอกสารเพื่อขอเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ส่งมาที่อีเมล์ kreangsak@tkpark.or.th (จดหมายตัวจริงให้นำมาในวันที่เยี่ยมชม) หรือ Fax เอกสารมาที่ 02-264-5966
รายละเอียดการทำจดหมายประกอบไปด้วย
เอกสารให้ เรียนถึง ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้
ภายในเอกสารให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อหน่วยงานหรือหมู่คณะ
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
วันและเวลาที่เยี่ยมชม
วัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชม
รายละเอียด ชื่อและเบอร์โทรศัพท์มือถือ / อีเมล์ของผู้ประสานงาน

วิธีการเดินทาง

รถไฟฟ้า BTS

รถไฟฟ้า BTS

ใช้เส้นทางรถไฟฟ้าสายสุขุมวิท ลงสถานีสยาม ทางออก 6 หรือ ลงสถานีชิดลม ทางออก 6 เดินตาม Sky walk ประมาณ 5 นาที จนถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
รถไฟฟ้า BTS
รถประจำทาง

รถประจำทาง

ถนนราชดำริ 13, 14, 17, 2, ปอ.2, ปอ.14, 204, ปอ.204, ปอ.504, ปอ.505, ปอ.511, ปอ.514, 54, ปอ.73, ปอ.73ก. 74, 77, ปอ.77, ปอ.79 ถนนพระราม 1 15, ปอ.15 204, ปอ.204, 40, ปอ.40, 48, ปอ.48, ปอ.501, ปอ.508, 54, ปอ.73, ปอ.73ก. ปอ.79
เรือ

เรือ

ขึ้นเรือโดยสารคลองแสนแสบ ลงที่ท่าเรือประตูน้ำ
แล้วเดินต่อประมาณ 5 นาที จนถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เรือ