Staff Picks

ศรัทธามรณะ
Silva, Daniel.
เมืองในหมอก
อนุสรณ์ ติปยานนท์.
ส่งต่อไออุ่นแห่งความหวัง
Maiko, Seo.
ขอร้อง! อย่าเยอะ
Siegel, Judith P.
ล้ม ลุก เรียน รู้
ธนา เธียรอัจฉริยะ.
ม่ายทมิฬ
Silva, Daniel.
ทวงแค้น
Silva, Daniel.
กองกำลังเอสเอส หน่วยพิฆาตแห่งนาซี
ศนิโรจน์ ธรรมยศ.
ปมอดีต
Silva, Daniel.
องค์กรบาป
Silva, Daniel.
รสชาติของผลไม้ที่ยังไม่สุกงอม
Cho, Nam Joo.
ขอให้แมวโอบกอดคุณ
Shigematsu, Kiyoshi.
เมรัยพิฆาต
Zola, Emile.
เพราะความรักมิอาจเร่งร้อน
Krien, Daniela.
ซ้อนกลโจรกรรม
Silva, Daniel.

ห้องสมุดดิจิทัล

เลือกอ่าน ชม ฟัง หนังสือและสื่อมากมาย จาก 4 ฐานข้อมูลชั้นดี เพื่อการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด

icon
icon
icon
icon

TK park Online Library

อ่าน ฟัง ชมและเรียนรูัทักษะใหม่ๆ ดัวยห้องสมุดออนไลน์ภาษาไทย ที่รวบรวมอีบุ๊ค หนังสือเสียง นิตยสาร และคอร์สออนไลน์ จากสำนักพิมพ์ชั้นนำ เข้าใช้บริการโดย ดาวน์โหลดแอป ได้ที่
logo
หรือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
2 เล่ม / 7 วัน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์
2 เล่ม / 1 วัน
หนังสือเสียง
หนังสือเสียง
2 เล่ม / 7 วัน
คอร์สออนไลน์
คอร์สออนไลน์
2 เรื่อง / 7 วัน

Libby, by Overdrive

อ่าน ชม ฟัง และเรียนรู้ จากหนังสือและสื่อออนไลน์บนฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์ที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลก เข้าใช้บริการผ่านเว็บได้ที่ https://tkpark.overdrive.com หรือเลือก ดาวน์โหลด 2 แอป ได้ที่
ติดตั้งแอปพลิเคชั่น "OverDrive" จาก
logo
หรือ
หรือ ติดตั้งแอปพลิเคชั่น " Libby, by OverDrive" จาก
logo
หรือ
สิทธิการใช้งานยืมรวมกันได้ทั้งหมด 4 รายการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
14 วัน
วิดีโอ
วิดีโอ
7 วัน
หนังสือเสียง
หนังสือเสียง
14 วัน

2ebook Library

แหล่งรวบรวมหนังสือภาษาไทยในรูปแบบอีบุ๊ค ทั้งวรรณกรรม สารคดีและคู่มือการเรียนรู้หลากหลายแขนง เข้าใช้บริการผ่านเว็บได้ที่ http://tkpark.2ebook.com หรือ ดาวน์โหลดแอป ได้ที่
logo
หรือ
icon
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
4 เล่ม / 5 วัน

PressReader

ไม่พลาดทุกข่าวสารและเรื่องราวน่าสนใจ อ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารจากทั่วทุกมุมโลก ได้ที่ฐานข้อมูล PressReader เข้าใช้บริการได้ที่ https://www.tkpark.or.th/pressreader.php หรือ ดาวน์โหลดแอป ได้ที่
icon
icon
อ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
ได้ไม่จำกัด

การยืมหนังสือ การยืมหนังสือ
การคืนหนังสือ การคืนหนังสือ
บริการยืมต่อ บริการยืมต่อ
อัตราค่าปรับ อัตราค่าปรับ
การยืมหนังสือและสื่อการเรียนรู้
 • สมาชิกสามารถยืมหนังสือและสื่อการเรียนรู้ได้ ครั้งละไม่เกิน 10 รายการ/สมาชิก
 • ระยะเวลาในการยืม 2 สัปดาห์ต่อครั้ง (14 วัน) นับจากวันที่ทำรายการยืม
 • สมาชิกสามารถทำการยืมหนังสือด้วยตนเองได้ที่เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ พร้อมรับใบแจ้งรายการยืมและกำหนดคืน เพื่อเป็นหลักฐาน *กรณีการยืมสื่อ CD / DVD ประกอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ติดต่อที่ห้องสมุดไอที
 • กรณีต้องการยืมหนังสือที่ห้อง Mind Room กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน เพื่อแจ้งปรับบัตรสมาชิก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 • การยืมหนังสือห้อง Mind Room สมาชิกต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป และสามารถยืมหนังสือที่ห้อง Mind room ได้ไม่เกิน 2 รายการ / ครั้ง โดยนับรวมกับหนังสือและสื่อการเรียนรู้อื่น
 • ไม่อนุญาตให้ใช้บัตรผู้อื่นในการยืมหนังสือและสื่อการเรียนรู้ กรุณาใช้บัตรสมาชิกของตนเท่านั้น
การประกันความเสียหาย
ก่อนการยืมคืนหนังสือและสื่อการเรียนรู้ สมาชิกต้องชำระค่าประกันหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ณ จุดบริการยืม-คืน ดังนี้
 • หนังสือและสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย วงเงิน 300 บาท
 • หนังสือและสื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วงเงิน 1,000 บาท
การคืนหนังสือและสื่อการเรียนรู้
 • สมาชิกคืนหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ได้ที่ตู้คืนอัตโนมัติที่ TK park
 • สมาชิกสามารถฝากผู้อื่นให้นำหนังสือและสื่อการเรียนรู้มาส่งคืนได้ โดยคืนที่ตู้คืนอัตโนมัติที่ TK park (* ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนต้องอยู่ในความรับผิดชอบของสมาชิกหากเกิดข้อผิดพลาด)
 • สมาชิกคืนหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ได้ทางไปรษณีย์ โดยส่งมาตามที่อยู่ของ TK park (อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone เลขที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330) (* ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนต้องอยู่ในความรับผิดชอบของสมาชิกหากเกิดข้อผิดพลาด โดยจะมีกำหนดส่งคืน ณ วันที่ หนังสือและสื่อการเรียนรู้มาถึง TK park เท่านั้น)
 • กรณีคืนหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ไม่จำเป็นต้องใช้บัตรสมาชิก
 • กรณีคืนหนังสือและสื่อการเรียนรู้หลังวันกำหนดส่งคืน จะต้องเสียค่าปรับตามที่กำหนด
ขั้นตอนการติดตาม
กรณีสมาชิกมีรายการเกินกำหนดส่งคืน TK park ขอระงับสิทธิ์การยืมเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะนำหนังสือและสื่อการเรียนรู้มาส่งคืน พร้อมชำระค่าปรับตามที่เกิดขึ้นจริง โดย TK park มีขั้นตอนการติดตาม ดังนี้
 • ติดตามทาง E-mail
  หากเกินกำหนดส่งคืน 1 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่จะส่ง E-mail แจ้งเตือนให้สมาชิกทราบ เพื่อให้นำหนังสือและสื่อการเรียนรู้มาส่งคืน
 • ติดตามทางโทรศัพท์
  หากไม่มีการติดต่อกลับภายใน 3 วัน หลังจากการแจ้งเตือนทาง E-mail เจ้าหน้าที่จะติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งเตือนสมาชิกโดยตรง
 • ติดตามทางไปรษณียบัตร ครั้งที่ 1
  หากยังคงไม่สามารถติดต่อกับสมาชิกได้ เจ้าหน้าที่จะส่งไปรษณียบัตรแจ้งเตือนไปตามที่อยู่ที่สมาชิกแจ้งไว้
 • ติดตามทางไปรษณียบัตร ครั้งที่ 2
  หากไม่ติดต่อกลับภายในเวลาที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะส่งไปรษณียบัตร ครั้งที่ 2 หากยังคงไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 7 วัน สมาชิกภาพจะถูกยกเลิกและยึดเงินค่าประกันหนังสือและสื่อการเรียนรู้ทั้งหมด
บริการยืมต่อ
ด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต
 • สมาชิกสามารถต่ออายุการยืมผ่านทางเว็บไซต์ จำนวน 2 ครั้งมีระยะเวลาการยืม 2 สัปดาห์ (นับจากวันที่ทำการยืมต่อ)
 • เป็นรายการที่ไม่เกินกำหนดส่งและไม่มีผู้จอง
 • ยืมต่อได้ 2 ครั้ง ต่อ รายการ
 • บัตรสมาชิกต้องไม่หมดอายุก่อนกำหนดส่ง และไม่มีรายการค่าปรับค้างจ่าย
ดาวน์โหลดคู่มือบริการยืมต่อด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ตได้ที่นี่
บริการยืมต่อผ่านทางโทรศัพท์่
 • สามารถยืมต่อกับบรรณารักษ์ได้ในเวลาทำการ 10.00 – 18.00 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันปิดทำการ) โดยติดต่อโทร 08-1925-9900 หรือ Line: @TKPark
 • เป็นรายการที่ไม่เกินกำหนดส่งและไม่มีผู้จอง
 • ยืมต่อได้ 2 ครั้ง ต่อ รายการ
 • บัตรสมาชิกต้องไม่หมดอายุก่อนกำหนดส่ง และไม่มีรายการค่าปรับค้างจ่าย
บริการยืมต่อด้วยตนเอง
 • สมาชิกต้องนำหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ตรวจสอบสถานะทุกครั้ง ที่บริเวณเคาน์เตอร์บริการข้อมูล หลังจากการตรวจสอบแล้วสมาชิกสามารถนำหนังสือไปยืมได้ที่เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง
 • เป็นรายการที่ไม่เกินกำหนดส่งและไม่มีผู้จอง
 • บัตรสมาชิกต้องไม่หมดอายุก่อนกำหนดส่ง และไม่มีรายการค่าปรับค้างจ่าย
อัตราค่าปรับ
 • สมาชิกที่นำหนังสือและสื่อการเรียนรู้ มาคืนภายหลังวันที่กำหนด ต้องเสียค่าปรับ ดังนี้ หนังสือและสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าปรับ 10 บาท / วัน / รายการ หนังสือและสื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ค่าปรับ 10 บาท / วัน / รายการ
 • การคิดค่าปรับจะไม่นับวันหยุดทำการของ TK park
 • เมื่อสมาชิกนำหนังสือและสื่อการเรียนรู้ส่งคืนล่าช้ากว่ากำหนด ค่าปรับทั้งหมดจะถูกหักชำระจากวงเงินประกันบัตร
การทำหนังสือและสื่อการเรียนรู้ชำรุดหรือสูญหาย
 • กรณีสูญหายและสามารถหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้นั้นมาชดใช้ได้เหมือนเดิม สมาชิกต้องชำระค่าดำเนินการเพิ่มเติม รายการละ 100 บาท
 • กรณีสูญหายและไม่สามารถนำมาชดใช้คืนได้ สมาชิกต้องชำระค่าปรับตามราคาจริง พร้อมค่าดำเนินการเพิ่มเติม รายการละ 100 บาท
 • กรณีหากสมาชิกหรือผู้ใช้บริการ ตัด ฉีก ทำลาย หรือนำทรัพยากรใดๆ ของ TK park ออกนอกพื้นที่ โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับ 2,000 บาท และถูกตัดสิทธิ์การใช้บริการทันที
 • กรณี CD ที่เป็นสื่อประกอบหนังสือสูญหาย ต้องชำระค่าปรับเท่ากับราคาหนังสือ พร้อมค่าดำเนินการ 100 บาท