Staff Picks

หนึ่งร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยว
Marquez, Gabriel Garcia.
ทรอปิค ออฟ แคนเซอร์
Miller, Henry.
Honjok ความสุขจากการอยู่กับตัวเอง
Healey, Francie.
วุธเธอริง ไฮตส์
Brontë, Emily.
How I love myself
ภาริอร วัชรศิริ.
วิทยาศาสตร์แห่งความเหงา
Cacioppo, John T.
คดีฆาตกรรมเรือนระเบียงวน
Keigo, Higashino.
ทักษะความสุข
สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์.
สำนึกของช้าง
Missiroli, Marco.
Atomic habits เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น
Clear, James.

ห้องสมุดดิจิทัล

เลือกอ่าน ชม ฟัง หนังสือและสื่อมากมาย จาก 4 ฐานข้อมูลชั้นดี เพื่อการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด

icon
icon
icon
icon

TK park Online Library

อ่าน ฟัง ชมและเรียนรูัทักษะใหม่ๆ ดัวยห้องสมุดออนไลน์ภาษาไทย ที่รวบรวมอีบุ๊ค หนังสือเสียง นิตยสาร และคอร์สออนไลน์ จากสำนักพิมพ์ชั้นนำ เข้าใช้บริการโดย ดาวน์โหลดแอป ได้ที่
logo
หรือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
2 เล่ม / 7 วัน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์
2 เล่ม / 1 วัน
หนังสือเสียง
หนังสือเสียง
2 เล่ม / 7 วัน
คอร์สออนไลน์
คอร์สออนไลน์
2 เรื่อง / 7 วัน

Libby, by Overdrive

อ่าน ชม ฟัง และเรียนรู้ จากหนังสือและสื่อออนไลน์บนฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์ที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลก เข้าใช้บริการผ่านเว็บได้ที่ https://tkpark.overdrive.com หรือเลือก ดาวน์โหลด 2 แอป ได้ที่
ติดตั้งแอปพลิเคชั่น "OverDrive" จาก
logo
หรือ
หรือ ติดตั้งแอปพลิเคชั่น " Libby, by OverDrive" จาก
logo
หรือ
สิทธิการใช้งานยืมรวมกันได้ทั้งหมด 4 รายการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
14 วัน
วิดีโอ
วิดีโอ
7 วัน
หนังสือเสียง
หนังสือเสียง
14 วัน

2ebook Library

แหล่งรวบรวมหนังสือภาษาไทยในรูปแบบอีบุ๊ค ทั้งวรรณกรรม สารคดีและคู่มือการเรียนรู้หลากหลายแขนง เข้าใช้บริการผ่านเว็บได้ที่ http://tkpark.2ebook.com หรือ ดาวน์โหลดแอป ได้ที่
logo
หรือ
icon
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
4 เล่ม / 5 วัน

PressReader

ไม่พลาดทุกข่าวสารและเรื่องราวน่าสนใจ อ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารจากทั่วทุกมุมโลก ได้ที่ฐานข้อมูล PressReader เข้าใช้บริการได้ที่ https://www.tkpark.or.th/pressreader.php หรือ ดาวน์โหลดแอป ได้ที่
icon
icon
อ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
ได้ไม่จำกัด

การยืมหนังสือ การยืมหนังสือ
การคืนหนังสือ การคืนหนังสือ
บริการยืมต่อ บริการยืมต่อ
อัตราค่าปรับ อัตราค่าปรับ
การยืมหนังสือและสื่อการเรียนรู้
 • สมาชิกสามารถยืมหนังสือและสื่อการเรียนรู้ได้ ครั้งละไม่เกิน 10 รายการ/สมาชิก
 • ระยะเวลาในการยืม 2 สัปดาห์ต่อครั้ง (14 วัน) นับจากวันที่ทำรายการยืม
 • สมาชิกสามารถทำการยืมหนังสือด้วยตนเองได้ที่เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ พร้อมรับใบแจ้งรายการยืมและกำหนดคืน เพื่อเป็นหลักฐาน *กรณีการยืมสื่อ CD / DVD ประกอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ติดต่อที่ห้องสมุดไอที
 • กรณีต้องการยืมหนังสือที่ห้อง Mind Room กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน เพื่อแจ้งปรับบัตรสมาชิก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 • การยืมหนังสือห้อง Mind Room สมาชิกต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป และสามารถยืมหนังสือที่ห้อง Mind room ได้ไม่เกิน 2 รายการ / ครั้ง โดยนับรวมกับหนังสือและสื่อการเรียนรู้อื่น
 • ไม่อนุญาตให้ใช้บัตรผู้อื่นในการยืมหนังสือและสื่อการเรียนรู้ กรุณาใช้บัตรสมาชิกของตนเท่านั้น
การประกันความเสียหาย
ก่อนการยืมคืนหนังสือและสื่อการเรียนรู้ สมาชิกต้องชำระค่าประกันหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ณ จุดบริการยืม-คืน ดังนี้
 • หนังสือและสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย วงเงิน 300 บาท
 • หนังสือและสื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วงเงิน 1,000 บาท
การคืนหนังสือและสื่อการเรียนรู้
 • สมาชิกคืนหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ได้ที่ตู้คืนอัตโนมัติที่ TK park
 • สมาชิกสามารถฝากผู้อื่นให้นำหนังสือและสื่อการเรียนรู้มาส่งคืนได้ โดยคืนที่ตู้คืนอัตโนมัติที่ TK park (* ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนต้องอยู่ในความรับผิดชอบของสมาชิกหากเกิดข้อผิดพลาด)
 • สมาชิกคืนหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ได้ทางไปรษณีย์ โดยส่งมาตามที่อยู่ของ TK park (อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone เลขที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330) (* ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนต้องอยู่ในความรับผิดชอบของสมาชิกหากเกิดข้อผิดพลาด โดยจะมีกำหนดส่งคืน ณ วันที่ หนังสือและสื่อการเรียนรู้มาถึง TK park เท่านั้น)
 • กรณีคืนหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ไม่จำเป็นต้องใช้บัตรสมาชิก
 • กรณีคืนหนังสือและสื่อการเรียนรู้หลังวันกำหนดส่งคืน จะต้องเสียค่าปรับตามที่กำหนด
ขั้นตอนการติดตาม
กรณีสมาชิกมีรายการเกินกำหนดส่งคืน TK park ขอระงับสิทธิ์การยืมเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะนำหนังสือและสื่อการเรียนรู้มาส่งคืน พร้อมชำระค่าปรับตามที่เกิดขึ้นจริง โดย TK park มีขั้นตอนการติดตาม ดังนี้
 • ติดตามทาง E-mail
  หากเกินกำหนดส่งคืน 1 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่จะส่ง E-mail แจ้งเตือนให้สมาชิกทราบ เพื่อให้นำหนังสือและสื่อการเรียนรู้มาส่งคืน
 • ติดตามทางโทรศัพท์
  หากไม่มีการติดต่อกลับภายใน 3 วัน หลังจากการแจ้งเตือนทาง E-mail เจ้าหน้าที่จะติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งเตือนสมาชิกโดยตรง
 • ติดตามทางไปรษณียบัตร ครั้งที่ 1
  หากยังคงไม่สามารถติดต่อกับสมาชิกได้ เจ้าหน้าที่จะส่งไปรษณียบัตรแจ้งเตือนไปตามที่อยู่ที่สมาชิกแจ้งไว้
 • ติดตามทางไปรษณียบัตร ครั้งที่ 2
  หากไม่ติดต่อกลับภายในเวลาที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะส่งไปรษณียบัตร ครั้งที่ 2 หากยังคงไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 7 วัน สมาชิกภาพจะถูกยกเลิกและยึดเงินค่าประกันหนังสือและสื่อการเรียนรู้ทั้งหมด
บริการยืมต่อ
ด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต
 • สมาชิกสามารถต่ออายุการยืมผ่านทางเว็บไซต์ จำนวน 2 ครั้งมีระยะเวลาการยืม 2 สัปดาห์ (นับจากวันที่ทำการยืมต่อ)
 • เป็นรายการที่ไม่เกินกำหนดส่งและไม่มีผู้จอง
 • ยืมต่อได้ 2 ครั้ง ต่อ รายการ
 • บัตรสมาชิกต้องไม่หมดอายุก่อนกำหนดส่ง และไม่มีรายการค่าปรับค้างจ่าย
ดาวน์โหลดคู่มือบริการยืมต่อด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ตได้ที่นี่
บริการยืมต่อผ่านทางโทรศัพท์่
 • สามารถยืมต่อกับบรรณารักษ์ได้ในเวลาทำการ 10.00 – 18.00 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันปิดทำการ) โดยติดต่อโทร 08-1925-9900 หรือ Line: @TKPark
 • เป็นรายการที่ไม่เกินกำหนดส่งและไม่มีผู้จอง
 • ยืมต่อได้ 2 ครั้ง ต่อ รายการ
 • บัตรสมาชิกต้องไม่หมดอายุก่อนกำหนดส่ง และไม่มีรายการค่าปรับค้างจ่าย
บริการยืมต่อด้วยตนเอง
 • สมาชิกต้องนำหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ตรวจสอบสถานะทุกครั้ง ที่บริเวณเคาน์เตอร์บริการข้อมูล หลังจากการตรวจสอบแล้วสมาชิกสามารถนำหนังสือไปยืมได้ที่เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง
 • เป็นรายการที่ไม่เกินกำหนดส่งและไม่มีผู้จอง
 • บัตรสมาชิกต้องไม่หมดอายุก่อนกำหนดส่ง และไม่มีรายการค่าปรับค้างจ่าย
อัตราค่าปรับ
 • สมาชิกที่นำหนังสือและสื่อการเรียนรู้ มาคืนภายหลังวันที่กำหนด ต้องเสียค่าปรับ ดังนี้ หนังสือและสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าปรับ 10 บาท / วัน / รายการ หนังสือและสื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ค่าปรับ 10 บาท / วัน / รายการ
 • การคิดค่าปรับจะไม่นับวันหยุดทำการของ TK park
 • เมื่อสมาชิกนำหนังสือและสื่อการเรียนรู้ส่งคืนล่าช้ากว่ากำหนด ค่าปรับทั้งหมดจะถูกหักชำระจากวงเงินประกันบัตร
การทำหนังสือและสื่อการเรียนรู้ชำรุดหรือสูญหาย
 • กรณีสูญหายและสามารถหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้นั้นมาชดใช้ได้เหมือนเดิม สมาชิกต้องชำระค่าดำเนินการเพิ่มเติม รายการละ 100 บาท
 • กรณีสูญหายและไม่สามารถนำมาชดใช้คืนได้ สมาชิกต้องชำระค่าปรับตามราคาจริง พร้อมค่าดำเนินการเพิ่มเติม รายการละ 100 บาท
 • กรณีหากสมาชิกหรือผู้ใช้บริการ ตัด ฉีก ทำลาย หรือนำทรัพยากรใดๆ ของ TK park ออกนอกพื้นที่ โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับ 2,000 บาท และถูกตัดสิทธิ์การใช้บริการทันที
 • กรณี CD ที่เป็นสื่อประกอบหนังสือสูญหาย ต้องชำระค่าปรับเท่ากับราคาหนังสือ พร้อมค่าดำเนินการ 100 บาท