TK Music Instruments
ยืมเครื่องดนตรี กลับไปเล่น เรียนรู้เองได้ที่บ้าน
TK Park ต่อยอดการเรียนรู้ให้มือใหม่ได้ลอง "เล่น" เรียนรู้ พัฒนาฝึกฝนทักษะด้านดนตรี เปิดให้บริการยืมเครื่องดนตรี หนังสือ สื่อการเรียนรู้ พร้อมอุปกรณ์ เพื่อทำความรู้จักและฝึกฝนดนตรีได้ด้วยตัวเองที่บ้าน
icon
บริการ TK Music Instruments
 
เปิดให้บริการยืมเครื่องดนตรี
● อูคูเลเล่ (Ukulele)
● กีตาร์โปร่ง (Acoustic Guitar)
● กีตาร์ไฟฟ้า (Electric Guitar)
● คีย์บอร์ด (Keyboards)
icon
การประกันความเสียหาย
 
ประกันความเสียหายวงเงิน 1,000 บาท
icon
ระเบียบการยืม คืน
 
สมาชิกรับสิทธิยืมเครื่องดนตรีได้ครั้งละ 1 รายการ ต่อ 1 บัตรสมาชิก ระยะเวลาการยืม 14 วัน
 
แสกน QR Code ที่ห้องสมุดดนตรี หรือตรวจสอบสถานะเครื่องดนตรีผ่านแอป MyTK
 
ติดต่อยืมเครื่องดนตรีที่เคาน์เตอร์จุดบริการข้อมูล โดยงดการยืมผ่าน TK Book Delivery และงดการส่งคืนผ่านไปรษณีย์
 
โปรดตรวจสอบสภาพเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนยืมและแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีหากพบว่าเครื่องดนตรีหรืออุปกรณ์ไม่ครบหรือชำรุด
 
ก่อนการคืนเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสภาพเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ทุกครั้ง หากพบว่าไม่ครบถ้วนหรือเสียหาย ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก
icon
อัตราค่าปรับ
 
หากส่งคืนเกินกำหนด ต้องเสียค่าปรับ 10 บาท / วัน / รายการ
 
กรณีที่ผู้ใช้บริการส่งคืนผ่านไปรษณีย์ ตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ และนอกเวลาทำการ จะมีอัตราค่าปรับ 100 บาท
icon
กรณีเครื่องดนตรีชำรุดหรือสูญหาย
 
สามารถหาซื้อเครื่องดนตรีที่ชำรุดหรือสูญหายมาทดแทนได้ และชำระค่าดำเนินการเพิ่มเติม 100 บาท
 
กรณีอุปกรณ์ประกอบชำรุด สมาชิกต้องชำระค่าปรับตามราคาของอุปกรณ์ดังกล่าวที่ระบุไว้ในแผ่นรายการ
 
กรณีชำรุดหรือสูญหายและไม่สามารถนำมาชดใช้คืนได้ สมาชิกต้องชำระค่าปรับตามราคาของเครื่องดนตรีตามราคาจริง พร้อมค่าดำเนินการเพิ่มเติม 100 บาท
icon
การทำความสะอาด
 
เพิ่มความมั่นใจกับสมาชิก เช็ดทำความสะอาดหนังสือ ของเล่น เครื่องดนตรี และกล่องบรรจุภัณฑ์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ จากนั้นเช็ดด้วยผ้าให้แห้ง และอบฆ่าเชื้อโรคด้วยตู้อบ UV