ฝึกสมอง ประลองปัญญากับ Brain Games by TK Park ที่ช่วยสร้างความสนุกเพลิดเพลินด้วยการออกแบบชุดคำถามความรู้ที่มาจากเรื่องราวของทุกภาคในประเทศไทย

เหมาะกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ต้องการเล่นและเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมอง 4 ด้าน โดยใช้เครื่องมือ Herrmann Brain Dominance Instrument หรือ HBDI® มาเป็นแนวทางในการตั้งคำถามที่สนุกแถมมีสาระเพียบ ทั้งฝึกการคิดวิเคราะห์ ฝึกการคิดคำนวณแผน  ฝึกความจำ และฝึกการคิดแบบจินตนาการ ยิ่งเล่นยิ่งเพลิน แถมได้บริหารสมองในรูปแบบต่าง ๆ

ส่งต่อความรู้ท้องถิ่นของแต่ละภาคที่รวบรวมมาจากสื่อสาระความรู้ของสถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park อีกด้วย

ดาวน์โหลด Brain Games by TK Park

DownloadBrainGame-650.jpg

ex_brain.jpg