คำถามทั่วไป

Q.
TK Public Online Library ให้บริการอะไรบ้าง
A.

TK Public Online Library : 

ให้บริการหนังสือและสื่อดิจิตัลแก่สมาชิกทั้งในรูปแบบ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks), หนังสือเสียง (AudioBooks) และ สตรีมมิ่งวีดิโอ (Streaming Video)

eBooks :

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เนื้อหาหลากหลายไม่ว่าจะเป็นนวนิยาย อัตชีวประวัติ สารคดี ตลอดจน หนังสือพิมพ์และนิตยสารสำหรับนักอ่านทุกเพศทุกวัย จากคลังข้อมูล TK Online Library, OverDrive, 2eBook และ PressReader

AudioBooks :

เปิดประสบการณ์การฟังกับ TK Public Online Library ที่ให้บริการหนังสือเสียงที่หลากหลายและน่าติดตาม จากคลังข้อมูล TK Online Library และ OverDrive

Video :

ชมรายการ สารคดี บทเรียนสนุกๆ และภาพยนตร์คลาสสิคจากสตรีมมิ่งวีดิโอของคลังข้อมูล OverDrive

Q.
วิธีการสมัครเข้าใช้บริการ TK Public Online Library ทำอย่างไร
A.

ผู้ที่สนใจต้องลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิกก่อนเข้าใช้บริการ สำหรับสมาชิกทีเคพาร์ค ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ที่เคยลงทะเบียนสมาชิกแล้ว สามารถใช้รหัส username และ password ที่มีอยู่เพื่อเข้า Sign in ใช้บริการ  สมาชิกที่ลืม username และ password ให้แจ้งเลขบัตรประชาชนและอีเมล์ที่เคยลงทะเบียนไว้เพื่อขอรับ username และ password ได้  กรณีที่ไม่ได้แจ้งอีเมล์เมื่อลงทะเบียนหรือลืมอีเมล์ กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์สมาชิก  TK park ส่วนบริการ ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ (ปิดบริการทุกวันจันทร์)  หรือ โทร 02-2574300 ต่อ 300 

* สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกทีเคพาร์ค ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ แต่ต้องการใช้บริการ TK Public Online Library สามารถลงทะเบียนสมาชิก ได้ที่นี่ 

* ท่านสามารถตรวจสอบอายุสมาชิกของ TK park ส่วนบริการ ชั้น 8 และ TK Public Online Library ได้ในปุ่ม แก้ไขข้อมูลส่วนตัว หลังจากที่ทำการ login

* การลงทะเบียนสมัครสมาชิกออนไลน์นี้ เปิดให้บริการแก่คนไทยในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับชาวต่างประเทศที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ต้องยื่นเอกสารเพื่อลงทะเบียนทำบัตรสมาชิกด้วยตนเองที่ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยใช้หลักฐานดังนี้  

- ชาวต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร  นำ ใบประจำตัวคนต่างด้าว/ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ และสำเนาทะเบียนบ้าน

- ชาวต่างประเทศที่มีใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย  นำ หนังสือเดินทาง (Passport)และใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

- ชาวต่างประเทศที่ไม่มีใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย ให้นำหนังสือเดินทาง (Passport) ร่วมกับเอกสารรับรอง ที่ออกโดย

- สถานทูตหรือองค์กรระหว่างประเทศ

- หน่วยงานต่างประเทศ เช่น หนังสือรับรองการรับเงินบำนาญจากหน่วยงานรัฐบาลต่างประเทศ

- สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย

- บริษัทที่เชื่อถือได้ เช่น หนังสือรับรองการทำงานของลูกค้าจากบริษัท กรณีบุคคลนั้นๆอยู่ใน ระหว่างยื่นขออนุญาตทำงานและยังไม่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หรือ เอกสารอื่นๆ ที่มีชื่อของบุคคลนั้น เช่น เอกสาร แสดงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด เป็นต้น

Q.
จะค้นหาอีบุ๊คและสื่อดิจิตัลในเว็บไซต์ของ TK park ได้อย่างไร
A.

เว็บไซต์ www.tkpark.or.th เปิดให้บริการ TK Public Online Library จำนวน 4 คลังข้อมูลด้วยกัน ได้แก่ TK Online Library, 2ebook, Overdrive และ Press Reader ทั้งหมดนี้สาม

Q.
อุปกรณ์อะไรบ้างที่ใช้งาน TK Public Online Library ได้ และมีวีธีใช้งานอย่างไร
A.

สำหรับอุปกรณ์ในการอ่าน ชมและฟังสื่อดิจิตัล จาก TK Public Online Library มีดังนี้

แทปเล็ตและสมาร์ทโฟน :

ข้อมูลใน TK Public Online Library ทั้งหมดสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน 4 ตัว ได้แก่  TK Online Library, 2ebook, Overdrive และ PressReader  บน ไอโฟน ไอแพด ในระบบ iOS และอุปกรณ์แท็บเล็ตและโทรศัพท์ในระบบ Android

แลปท็อปและเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ :

eBooks จากคลังข้อมูลทั้งหมด สามารถอ่านได้ผ่านเว็บบราวเซอร์หรือจะต้องลงโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่ออ่าน บนเครื่องในระบบ Windows และ Mac ซึ่งจะขึ้นอยู่กับวิธีการอ่านของแต่ละระบบ

Q.
ทำไมหนังสือบางเล่ม ไม่ให้บริการในห้องสมุดออนไลน์ สมาชิกสามารถแนะนำรายชื่อหนังสือที่ต้องการอ่าน ให้ทางห้องสมุดได้หรือไม่
A.

สำนักพิมพ์บางแห่งไม่มีนโยบายในการผลิต eBooks และหลายสำนักพิมพ์มีข้อจำกัดในด้านลิขสิทธิ์ โดยหนังสือบางเล่ม TK park มีบริการยืม-คืนในห้องสมุด แต่ไม่มีบริการในรูปแบบ eBooks  หากสมาชิกต้องการแนะนำหนังสือ กรุณาส่งอีเมลล์มาที่  tkonlinelib@tkpark.or.th  

Q.
การเข้าใช้บริการใน TK Public Online Library สมาชิกจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกครั้งเพื่อเข้าใช้งานแต่ละฐานข้อมูลหรือไม่
A.

หลังจากสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วสามารถใช้  username และ password เข้าใช้บริการทุกฐานข้อมูลได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องเข้าลงทะเบียนที่เว็บไซต์ TK อีก

Q.
ทำไมลงทะเบียนเข้าใช้งาน TK Public Online Library ไม่ได้
A.

สาเหตุอาจจะมีดังนี้ 

          - ทะเบียนสมาชิกของคุณมีปัญหา ติดต่อเพื่อขอตรวจสอบข้อมูลได้ที่ เคาร์เตอร์สมาชิก  TK park ส่วนบริการ ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ (ปิดบริการทุกวันจันทร์) หรือ โทร 02-2574300 ต่อ 300 

          - ระบบของคลังข้อมูลที่สมาชิกเลือกใช้บริการ อาจจะไม่สามารถรับรองทะเบียนสมาชิก โดยระบบอาจจะมีปัญหาชั่วคราว กรุณาลอง    เข้าลงทะเบียนอีกครั้งในอีก 1-2 ชม.

TK Online Library TK park Online Library

Q.
หากจะเริ่มต้นใช้บริการ TK Online Library ต้องทำอย่างไร
A.

สมาชิกทุกคนที่ใช้บริการ TK Online Library จะต้องเป็นสมาชิก  TK Public Online Library และใช้งานได้โดยใช้ Username และ Password เข้า login เพื่อเข้าใช้บริการ โดยสามารถใช้บริการได้ดังนี้

- ใช้บริการผ่าน สมาร์ทโฟน แทบเล็ต ได้ทั้งระบบ iOS (iPhone, iPad) และ Android (เช่น Samsung, HTC, Sony)โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TK online library จาก App Store (iOS) และ Google play (Android)

- ใช้บริการผ่าน เครื่องคอมพิวเตอร์ ได้ทั้งระบบ Windows  และ Mac โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TK online library และติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ จาก www.tkpark.or.th

Q.
สมาชิกมีสิทธิการยืม และระยะเวลาการยืมนานเท่าไร
A.

สมาชิกมีสิทธิในการยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebook) ได้ 1 เล่ม 5 วัน นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (eMagazine) ได้ 2 เล่ม 1 วัน และหนังสือเสียง (Audio book) ได้  1 เล่ม 5 วัน

Q.
หากไม่ได้เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะสามารถอ่านหนังสือได้อย่างไร
A.

ในการใช้บริการยืมคืน สมาชิกจะต้องทำการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตในขั้นตอนการเลือกหนังสือ และการยืมหนังสือ ซึ่งเมื่อทำการยืมและดาวน์โหลดหนังสือมาไว้ที่เครื่องเสร็จเรียบร้อย จากนั้นสมาชิกสามารถใช้อ่านหนังสือได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต

Q.
จะรู้ได้อย่างไรว่าหนังสือที่จองได้รับแล้ว และจะรับหนังสือได้อย่างไร
A.

ถ้าหนังสือถึงคิวการยืมของสมาชิก ระบบจะทำการแจ้งเตือนเพื่อให้สมาชิกกดรับหนังสือที่ปุ่ม รายการจอง ตรงเมนูผู้ใช้ (เครื่องหมายขีด 3 ขีด มุมซ้ายบน) โดยที่เมื่อได้รับการแจ้งเตือน สมาชิกจะมีระยะเวลาในการกดรับหนังสือ 1 วัน

 

OverDrive Libby, by Overdrive

Q.
สมาชิกทุกคนสามารถใช้บริการของ OverDrive ได้หรือไม่
A.

สมาชิกทุกคนใช้บริการ OverDrive ได้ โดยเมื่อเลือกหนังสือในคลังข้อมูล OverDrive และกด “Borrow” สมาชิกต้องกรอก username และ password เพื่อรับรองความเป็นสมาชิกของ TK public online library

 

Q.
สมาชิกมีสิทธิการยืม และการจอง ได้ครั้งละกี่รายการ และระยะเวลาการยืมนานเท่าไร
A.

สมาชิกแต่ละท่านได้สิทธิการยืมครั้งละไม่เกิน 2 รายการ  และจองได้ไม่เกินครั้งละ 2 รายการเช่นกัน โดย eBooks  สามารถยืมได้นาน 14 วัน AudioBooks ยืมได้ 7 วัน และ VDO ยืมได้ 3 วัน เมื่อครบระยะเวลาการยืม สื่อนั้นๆจะถูกลบออกจากรายการยืมโดยอัตโนมัติ โดยสมาชิกไม่ต้องทำการคืนหนังสือด้วยตนเอง

Q.
คืนก่อนกำหนดได้หรือไม่
A.

ได้  โดยวิธีการคืนก่อนกำหนดขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่สมาชิกใช้งาน หากใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน ให้ไปที่เมนู “Bookshelf” แตะบนปกหนังสือค้างไว้ จนคำว่า “Return” แสดงขึ้น จากนั้นกด “Return” เพื่อคืนหนังสือ สำหรับการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ให้ลากเม้าส์ไปที่ปกหนังสือ จากนั้นกดที่รูปสามเหลี่ยนหัวกลับ และเลือก “Return Borrowed Item” เพื่อคืนหนังสือ

Q.
ต่ออายุการยืมได้หรือไม่
A.

ได้ หากไม่มีคิวการจองต่อ โดยสมาชิกต่ออายุการยืมได้ 1 ครั้งเท่านั้น  สัญลักษณ์ “Renew” จะแสดงขึ้น 3 วันก่อนกำหนดการคืน

Q.
จำเป็นต้องดาวน์โหลดซอฟแวร์อะไรเพิ่มเติมหรือไม่
A.

- สำหรับการอ่านผ่านเว็บเบราว์เซอร์ เมื่อสมาชิกยืม eBook เลือกที่ “Read (in your browser)” เพื่ออ่านหนังสือบนเว็บเบราว์เซอร์ได้ทันที โดยไม่ต้องใช้ซอฟแวร์ใดๆ 

- สำหรับแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน ดาวน์โหลดแอพ OverDrive เพื่อการอ่านหนังสือในรูปแบบ ePUB และฟังหนังสือเสียงโดย mp3 โดยสมาชิกต้องลงทะเบียนกับ OverDrive หรือ Adobe ID 

- สำหรับการฟัง Audiobooks จาก แล็ปท็อปและเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สามารถฟัง Audiobooks ได้ทันที่โดยเลือกที่ “Read (in your browser)” หากต้องการดาวน์โหลดเพื่อฟังภายหลัง สมาชิกต้องติดตั้งแอปพลิเคชั่น OverDrive Media Console  (ส่งลิงค์ไป http://app.overdrive.com/)

- สำหรับการอ่านหนังสือด้วย Adobe EPUB บน แล็ปท็อปและเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ต้องติดตั้ง Adobe Digital Editions ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ และลงทะเบียนเพื่อรับรองการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อดาวน์โหลดหนังสือที่ยืมไปยัง Adobe Digital Editions จากนั้นสามารถถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์การอ่านอื่นๆที่รองรับ ePUB ผ่านทางสาย USB

Q.
หากไม่เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต จะอ่าน eBooks หรือฟัง AudioBook ได้หรือไม่
A.

 ได้ หากรายการนั้นๆ เปิดใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่สามารถบันทึกการใช้งานออฟไลน์ หรือเพียง Bookmark รายการนั้นไว้ ในกรณีใช้งานผ่าน OverDrive Media Console (แอปพลิเคชันของ OverDrive)  สมาชิกสามารถดาวน์โหลด eBooks ในรูปแบบ EPUB เพื่ออ่านออฟไลน์ได้

Q.
ถ้าเลือกฟอร์แมตการอ่านผิด จะต้องทำอย่างไร
A.

หากเลือกฟอร์แมตการอ่านผิดประเภท สมาชิกสามารถทำการคืนหนังสือจาก  Bookshelf  ก่อน และทำการยืมใหม่โดยเลือกฟอร์แมตการอ่านให้ถูกต้อง

Q.
สามารถอ่านใน Kindle ได้หรือไม่
A.

ยังไม่สามารถอ่านได้ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีเปิดให้บริการอ่านบน Kindle ในประเทศไทย

Q.
หากต้องการความช่วยเหลือด้านการใช้งาน OverDrive ต้องทำอย่างไร
A.

หากต้องการข้อมูลด้านความช่วยเหลือจาก OverDrive โดยตรง สามารถไปอ่านได้ที่  http://help.overdrive.com/

2eBook 2ebook Library

Q.
หากจะเริ่มต้นใช้บริการ 2eBook ต้องทำอย่างไร
A.

สมาชิกทุกคนที่ใช้บริการ 2ebook  โดยจะต้องเป็นสมาชิก  TK Public Online Library และใช้งานได้โดยใช้ Username และ Password เข้า login เพื่อเข้าใช้บริการ โดยสามารถใช้บริการได้ดังนี้

- ใช้บริการผ่าน สมาร์ทโฟน แทบเล็ต ได้ทั้งระบบ iOS (iPhone, iPad) และ Android (เช่น Samsung, HTC, Sony) โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 2ebook จาก App Store (iOS) และ Google play (Android)

- ใช้บริการผ่าน เครื่องคอมพิวเตอร์ ได้ในระบบ Windows  โดยสามารถยืมหนังสือผ่าน http://tkpark.2ebook.com/ แล้วเลือกอ่านออนไลน์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ หรือดาวโหลดไฟล์หนังสือเพื่ออ่านแบบออฟไลน์โดยใช้โปรแกรม 2ebook  (สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและติดตั้งได้ที่ http://tkpark.2ebook.com/library/download/tkpark )

Q.
สมาชิกมีสิทธิการยืม หนังสือของ 2eBook ได้ครั้งละกี่รายการ และระยะเวลาการยืมนานเท่าไร
A.

สมาชิกมีสิทธิในการยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebook) ได้  2  เล่ม / 5 วัน

PressReader PressReader

Q.
PressReader HotSpot คืออะไร
A.

PressReader HotSpot  คือ บริการของเว็บไซต์ www.pressreader.com หรือแอปพลิเคชันของ PressReader ที่อนุญาติให้สมาชิกของห้องสมุดที่รับบริการของ PressReader ได้เข้าอ่านหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารได้ฟรี บนอุปกรณ์ต่างๆ แทบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ผ่านทางเครือข่าย Wi-Fi ของแต่ละห้องสมุด

Q.
สมาชิกของ TK park จะใช้บริการของ PressReader ได้อย่างไร
A.

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ PressReader ได้ฟรีจาก App Store หรือ Google Play Store โดยหลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วสมาชิกหรือผู้ใช้บริการของ TK park  สามารถใช้สัญญาณ Wi-Fi เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายของ TK park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ (เงื่อนไขการให้บริการ Wi-Fi ตามที่ TK park กำหนด) โดยอุปกรณ์ส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน สามารถใช้บริการ PressReader HotSpot ได้ทันที

Q.
หากสมาชิกต้องการใช้บริการของ PressReader จากที่บ้าน จะทำได้หรือไม่
A.

ได้ กรณีที่สมาชิกที่ไม่ได้ใช้งานผ่าน WiFi ของ TK park สามารถเข้าใช้บริการ PressReader ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่ลิ้งจากเว็บไซต์ของ TK Public Online Library ซึ่งกรณีนี้สมาชิกจะสามารถใช้งานเฉพาะการอ่านออนไลน์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้น โดยไม่สามารถดาวน์โหลดลงเครื่องและไม่สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้

Q.
สิทธิการยืมคืนของ PressReader มีรายละเอียดอย่างไร
A.

PressReader ไม่มีบริการยืมคืนแบบระบบฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์อื่นๆ สำนักพิมพ์ส่วนใหญ่อนุญาติให้ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ได้เลยเพื่อการอ่านออฟไลน์  มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จำกัดสิทธิการดาวน์โหลด หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารที่ดาวน์โหลดมาอ่าน จะคงอยู่ในระบบของสมาชิกตลอด  แต่สมาชิกสามารถตั้งค่าการลบอัตโนมัติได้ด้วยตนเอง โดยไปทีเมนู Settings และ เลือก auto-removal options