เติมทักษะสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย Unplugged Coding

11 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 - 11:00 น.
12 สิงหาคม 2566 เวลา 13:00 - 14:00 น.
19 สิงหาคม 2566 เวลา 13:00 - 14:00 น.
26 สิงหาคม 2566 เวลา 13:00 - 14:00 น.
ONLINE 82

กิจกรรมอื่นๆ