ออกแบบสติ๊กเกอร์การ์ตูนสุดสร้างสรรค์

4 เมษายน 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น.
18 เมษายน 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น.
25 เมษายน 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น.
ห้องมินิเธียเตอร์ 2 41

กิจกรรมอื่นๆ