เต็มอิ่มความสนุกส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

14 ธันวาคม 2562 เวลา 11:00 - 17:00 น.
TK Alive ชั้น 6 ด้านหน้าโซนจีเนียสแพลนเน็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 113

กิจกรรมอื่นๆ