จัดหนักส่งความสุขกับ "เกมเศรษฐีนักอ่าน"

4 ธันวาคม 2562 เวลา 12:00 - 17:00 น.
TK Alive ชั้น 6 ด้านหน้าโซนจีเนียสแพลนเน็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 29

กิจกรรมอื่นๆ