Privacy of Policy
นโยบายความเป็นส่วนตัว TK park
เว็บไซต์ของอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการดังต่อไปนี้
เพื่อความสงบเรียบร้อยต่อสังคมส่วนรวมสมาชิก และผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของอุทยานการเรียนรู้ทุกคน อุทยานการเรียนรู้จึงจำเป็นต้องกำหนดกฎ กติกา และมารยาท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ หรือห้ามปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว
โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
การแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะใดๆ พึงระลึกเสมอว่า มีผู้อ่านที่แตกต่างกันทั้งวัยวุฒิ และคุณวุฒิ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อความ เช่น ข้อความที่ส่อไปในทางอนาจาร ก่อให้เกิด หรือนำไปสู่การทะเลาะ เบาะแว้ง มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรม อันดีของสังคม หรือข้อความที่พาดพิงบุคคลที่สามในทางหมิ่นประมาท เป็นต้น
ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น เบอร์เพจ, e-mail address หรือเบอร์โทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้ง ให้ผู้อื่นได้รับความเดือด ร้อนรำคาญ
ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับอุทยานการเรียนรู้ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบความคิดเห็น โดยอาจแสดงเหตุผล หรือไม่แสดงเหตุผลก็ตาม
กรณีที่มีผู้แจ้งให้ลบข้อความ ทางทีมงานของอุทยานการเรียนรู้ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาก่อนดำเนินการ และถือว่าการตัดสินนั้นเป็นอันสิ้นสุด
สมาชิก และผู้เข้าเยี่ยมชมที่ปฏิบัติผิดกฎ กติกา ของเว็บไซต์แห่งนี้ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดนั้นด้วยตัวเอง และข้อความ หรือข้อมูลที่เสนอดังกล่าว อาจนำมาซึ่งการเปิดเผยที่มา และรายละเอียดส่วนตัวของผู้เสนอข้อความนั้นได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
กรณีที่ข้อความใดก่อให้เกิดขึ้น หรือเข้าข่าย หรือเป็นความผิดทางอาญา อุทยานการเรียนรู้ถือว่าสมาชิก หรือผู้เข้าเยี่ยมชมดังกล่าว ยินยอมให้ Internet Service Provider ที่เป็นแหล่งที่มาของข้อความดังกล่าว เปิดเผยข้อมูลต่ออุทยานการเรียนรู้ โดยไม่เป็นการผิดมารยาท หรือจรรยาบรรณของ ISP นั้น ๆ และดำเนินการตามที่เห็นสมควรกับข้อมูลที่ได้รับนั้น