เว็บไซต์ของอุทยานการเรียนรู้ (TK park)
ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการดังต่อไปนี้
เพื่อความสงบเรียบร้อยต่อสังคมส่วนรวมสมาชิก และผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของอุทยานการเรียนรู้ทุกคน อุทยานการเรียนรู้จึงจำเป็นต้องกำหนดกฎ กติกา และมารยาท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ หรือห้ามปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1
โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2
การแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะใดๆ พึงระลึกเสมอว่า มีผู้อ่านที่แตกต่างกันทั้งวัยวุฒิ และคุณวุฒิ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อความ เช่น ข้อความที่ส่อไปในทางอนาจาร ก่อให้เกิด หรือนำไปสู่การทะเลาะ เบาะแว้ง มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรม อันดีของสังคม หรือข้อความที่พาดพิงบุคคลที่สามในทางหมิ่นประมาท เป็นต้น
3
ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น เบอร์เพจ, e-mail address หรือเบอร์โทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้ง ให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน รำคาญ
4
ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับอุทยานการเรียนรู้ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
5
ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบความคิดเห็น โดยอาจแสดงเหตุผล หรือไม่แสดงเหตุผลก็ตาม
6
กรณีที่มีผู้แจ้งให้ลบข้อความ ทางทีมงานของอุทยานการเรียนรู้ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาก่อนดำเนินการ และถือว่าการตัดสินนั้นเป็นอันสิ้นสุด
7
สมาชิก และผู้เข้าเยี่ยมชมที่ปฏิบัติผิดกฎ กติกา ของเว็บไซต์แห่งนี้ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดนั้นด้วยตัวเอง และข้อความ หรือข้อมูลที่เสนอดังกล่าว อาจนำมาซึ่งการเปิดเผยที่มา และรายละเอียดส่วนตัวของผู้เสนอข้อความนั้นได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
8
กรณีที่ข้อความใดก่อให้เกิดขึ้น หรือเข้าข่าย หรือเป็นความผิดทางอาญา อุทยานการเรียนรู้ถือว่าสมาชิก หรือผู้เข้าเยี่ยมชมดังกล่าว ยินยอมให้ Internet Service Provider ที่เป็นแหล่งที่มาของข้อความดังกล่าว เปิดเผยข้อมูลต่ออุทยานการเรียนรู้ โดยไม่เป็นการผิดมารยาท หรือจรรยาบรรณของ ISP นั้น ๆ และดำเนินการตามที่เห็นสมควรกับข้อมูลที่ได้รับนั้น
อุทยานการเรียนรู้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านในการร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ รู้อย่างสร้างสรรค์ และใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่าน ช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องความคิดเห็น หรือข้อความที่เข้าข่ายผิดกฎกติกามารยาทดังกล่าว
หากพบ กรุณาแจ้งให้ทีมงานทราบโดยทันที โดยทีมงานจะพิจารณาดำเนินการ ตามความเหมาะสมต่อไป