TK-Park_logo-Main.jpg

          ตราสัญลักษณ์ TK Park ถูกออกแบบในลักษณะเครื่องหมายที่มีทั้งภาพและตัวอักษรรวมอยู่ในเครื่องหมายชิ้นเดียวกัน (Combination Mark) ประกอบไปด้วยตัว TK Boy (Pictorial Mark) สีแดง และชื่อ TK Park (Wordmark) สีดำ

          ตัวอักษรมีความโค้งมน เพื่อให้สอดคล้องกับสัญลักษณ์ TK Boy ที่มีลักษณะเป็นรูปกราฟิกแคปซูล (Capsulate) ตัวอักษร TK เป็นตัวหนากว่า (Bold) เพื่อสร้างความแตกต่างให้อ่านชื่อ TK Park แยกจากกันได้ง่าย

          รูปสัญลักษณ์ TK Boy (Pictorial Mark) ออกแบบบนพื้นฐานของรูปทรงเรขาคณิต แขน ขา และลำตัวทำมุม 15 องศา และ 45 องศา ความหนาของเส้นเท่ากัน ปลายจบโค้งมน เว้นพื้นที่ว่าง (Negative Space) เพื่อแยกแขน ขาหัว และ หนังสือ ให้เห็นระยะหน้าและหลังของตัว TK Boy

          สีแดงของรูปสัญลักษณ์ TK Boy เป็นสีที่แสดงออกถึงความเคลื่อนไหว มีพลังขับเคลื่อน และมีแรงดึงดูด ในขณะเดียวกันก็สื่อสารถึงความเจริญก้าวหน้า เป็นสีที่มีความสว่างสดใส เหมาะกับองค์กรเพื่อการศึกษา ใช้เป็นตัวแทนภาพจำขององค์กร