IT Training
ออกแบบสิ่งพิมพ์และเว็บเพจด้วย Illustrator
clock วันเสาร์ที่ 21 ก.ย. 2556
หลักสูตร ออกแบบสิ่งพิมพ์และเว็บเพจด้วย Illustrator 

รายละเอียดหลักสูตร
เรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator ตั้งแต่คำสั่งพื้นฐาน จนถึงการทำงานแบบมืออาชีพในการสร้างสรรค์ผลงานกราฟิกต่างๆ เช่น การปรับแต่งวัตถุแบบต่างๆ การใช้ Symbols Tool สร้างงานกราฟฟิค สร้างโลโก้ ตัวการ์ตูน ผลิตสื่อเพื่อการโฆษณา เรียนรู้วิธีการใช้งานร่วมกับ Photoshop และ Software อื่นๆ 

วัน เวลา วันเสาร์ที่ 21 – อาทิตย์ 22 กันยายน 2556
ตั้งแต่เวลา 11.00 – 17.00 น.
ณ ห้องอบรม IT Workshop 1-2

กลุ่มเป้าหมาย เยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไปและบุคคลทั่วไป
 
ราคาค่าใช้จ่าย  สมาชิก TK park 550 บาท

*หมายเหตุ โปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลอบรมคอมพิวเตอร์ที่ 0 2257 4300 ต่อ 301, 302

ผู้สนใจทุกท่าน ต้องโทรมาสอบถาม ที่หมายเลข 02-257-4300 ก่อนโอนเงินเพื่อสำรองที่นั่ง

การลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งหลักสูตรอบรมและการสมัครสมาชิก TK park 
ท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้หลายวิธีดังต่อไปนี้ 

1.ลงทะเบียนพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าสมัครสมาชิกล่วงหน้าก่อนวันเรียนด้วย ตนเองที่ อุทยานการเรียนรู้ TK park
   ณ จุดชำระเงินด้านหน้า TK park 
2.ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร ที่ธนาคาร

โดยชำระเงินผ่าน บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์
เลขที่บัญชี 052-0-02051-0

ชื่อบัญชี สบร.-สำนักงานอุทยานการเรียนรู้

หมายเหตุ กรณีที่ต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท รบกวนส่งรายละเอียดมาให้พร้อมกับ Fax ใบแสดงการโอนเงินตามรายละเอียด
ที่อยู่ข้างล่างนี้ 

กรุณา Fax ใบ Pay in มาที่ หมายเลขโทรสาร 02- 257-4332 

ถึง: งานฝึกอบรม เขียนระบุใน Fax มาดังนี้ 

- ชื่อผู้เรียนหรือชื่อบริษัทที่ต้องการออกใบเสร็จพร้อมจำนวนผู้ลงเรียน 
- หลักสูตรที่ลงทะเบียนเรียนและวันที่เรียน 
- หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับ

หรือ สแกนใบ pay in ส่งมาอีเมล์ apiradee@tkpark.or.th , saksri@tkpark.or.th 

เงื่อนไขการอบรม 
1. การจองหลักสูตรจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้จองโอนเงินและแฟกซ์ใบ Pay in ของผู้ลงทะเบียนมายัง TK park เท่านั้น 
2. จองหลักสูตรต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนวันที่จะอบรมหลักสูตรนั้นๆ อย่างน้อย 3 วัน 
3. ในการเปิดหลักสูตรต้องมีผู้ลงทะเบียน 5 คนขึ้นไป ถ้าจำนวนผู้จองอบรมไม่ตรงตามที่กำหนดไว้นี้ ทาง TK park สามารถเลื่อนการอบรมหรือนำเงินค่าอบรมคืนให้แก่ผู้จองได้ 
4. TK park จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในกรณีที่ไม่สามารถมาเรียนตามวันเวลาที่กำหนดได้ และจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

สมัครเป็นสมาชิก TK park รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- ในกรณีที่บุคคลอายุต่ำกว่า 25 ปี หรือ เกินกว่า 60 ปี ขึ้นไป ค่าสมาชิกท่านละ 100 บาท/ปี 
- บุคคลที่อายุเกินกว่า 25 ปี แต่ไม่ถึง 60 ปี ค่าสมาชิกท่านละ 200 บาท/ปี