TK park

TK park

  • 01
  • 02
  • 03

Learn + Trends

1/4

Reading Lists

TK News

1/4
ลงนาม MOU ก้าวแรกสู่ “อุทยานการเรียนรู้จังหวัดนนทบุรี”
30 Nov 2023
TK Park ร่วมมือ อบจ. นนทบุรี เพื่อสร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ชุมชน TK Park Nonthaburi
เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ไฟแรง มีความคิดสร้างสรรค์
29 Nov 2023
OKMD โดย TKPark เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส ประเภทวิชาชีพระดับกลาง 1 อัตรา
TK Park New Year Closure
28 Nov 2023
TK Park will be closed during the New Year's Holiday
TK Park เสริมบริการคอมพิวเตอร์พร้อมสื่อดิจิทัล สู่บ้านหนังสือต้นแบบ 15 แห่ง
24 Nov 2023
TK Park สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ ให้กับบ้านหนังสือกรุงเทพมหานครต้นแบบ 15 แห่ง
ลงนาม MOU ก้าวแรกสู่ “อุทยานการเรียนรู้จังหวัดนนทบุรี”
TK Park ร่วมมือ อบจ. นนทบุรี เพื่อสร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ชุมชน TK Park Nonthaburi
เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ไฟแรง มีความคิดสร้างสรรค์
OKMD โดย TKPark เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส ประเภทวิชาชีพระดับกลาง 1 อัตรา
TK Park New Year Closure
TK Park will be closed during the New Year's Holiday
TK Park เสริมบริการคอมพิวเตอร์พร้อมสื่อดิจิทัล สู่บ้านหนังสือต้นแบบ 15 แห่ง
TK Park สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ ให้กับบ้านหนังสือกรุงเทพมหานครต้นแบบ 15 แห่ง

Digital Collection

“Royal Music” or “The King’s Music” was a project to honor and celebrate His Majesty King Bhumiphol Adulyadej’s Diamond Jubilee on the throne as well as His 80th Birthday. It was a joint collaboration between King Rama IX Music Library and TK Park to spread the knowledge and to honor His Majesty’s musical talents which feature up to 48 of His Royal Compositions for the Thais and especially young people.
“Treasures of The Kingdom” is a learning media resulting from a co-operation between TK Park, National Library of Thailand and National Archives of Thailand in selecting valuable rare books and documents and use modern technologies to develop and modify them into more readable materials. This learning media collection has been chosen by the Thai government as a project honoring His Majesty King Bhumiphol Adulyadej on His Diamond Jubilee on the throne in 2006.
Catch up with global trends and understand yourself more by following our podcast on TK park website and get latest news, knowledge and major movements in the world of reading and learning.
แอปพลิเคชันเกมส์สาระความรู้ท้องถิ่นที่มาจากเรื่องราวของทุกภาคในประเทศไทย เหมาะกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ต้องการเล่นและเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมอง 4 ด้าน โดยใช้เครื่องมือ Herrmann Brain Dominance Instrument
แหล่งรวมสาระความรู้และความความเพลิดเพลินให้เด็กไทยเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยการนำองค์ความรู้ ไทยที่มีความลุ่มลึกหลากหลาย นำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย สไตล์ TK park ดาวน์โหลด TK Application และเนื้อหาในแอพพลิเคชั่นได้ฟรี
นิตยสารออนไลน์ราย 2 เดือน ที่จับกลุ่มผู้อ่านที่หลากหลาย สามารถอ่านได้ทุกเพศทุกวัย มีการนำเสนอคอนเทนต์ที่อยู่ในความสนใจในหลากหลายมุมมอง ทำให้ผู้อ่านได้อิ่มเอมกับสาระความบันเทิงทุกรูปแบบ
“เกมสร้างสรรค์” เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้นจากพื้นฐานแนวคิดว่าเกมกับเด็กเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออก จากกันได้ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้จึงได้สร้างสรรค์เกมสำหรับเด็กและเยาวชน ที่เน้นความเป็นไทย ไม่มีความรุนแรง และให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ เกมสร้างสรรค์ทุกชุดจัดทำเป็น 2 ภาษา พร้อมกับหนังสือ ประกอบซึ่งจัดพิมพ์อย่างสวยงาม ผู้เล่นจะได้รับทั้งความสนุกสนานจากเกมและข้อมูลความรู้จากหนังสือ เป็นอีกแนวทางหนึ่งของการอ่านควบคู่กับการเรียนรู้ ผลงานเกมหลายชุดของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้
ลงทะเบียน
เพื่อรับจดหมายข่าว
TK NEWSLETTER
Please enter your email