คนไทยฉลาดการเงิน
ชื่อเรื่อง
คนไทยฉลาดการเงิน
ผู้แต่ง
จักรพงษ์ เมษพันธุ์
สำนักพิมพ์
ซีเอ็ดยูเคชั่น
เลขเรียกหนังสือ
332.024 .จ11ค

หนังสือที่จะพาทุกคนให้เข้าใจเรื่องการเงินอย่างรอบด้าน และสามารถช่วยให้ทุกคนวางแผนเส้นทางสู่การมีฐานะที่มั่นคง พาตัวเองสู่อิสรภาพการเงินได้ด้วยตัวเอง คุณจะเข้าใจถึงความรู้การเงินขั้นพื้นฐาน การบริหารสภาพคล่อง การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การวางแผนภาษี การวางแผนเกษียณรวย และการวางแผนเกษียณเร็ว ครบถ้วนทุกประเด็นด้านการเงินส่วนบุคคล