เทวตำนานในอริยวิถี
ชื่อเรื่อง
เทวตำนานในอริยวิถี
ผู้แต่ง
เอกชัย สถาพรธนพัฒน์
สำนักพิมพ์
วิภาษา
เลขเรียกหนังสือ
294.5211 .อ512

"เทวตำนาน" หรือ "เทพปกรณัม" (Mythology) เป็นศิลปะทางวรรณกรรมที่สะท้อนภาพวิถีชีวิต ภูมิปัญญาการจัดสมดุลระหว่างคน สัตว์ สังคม ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม บริบทางสังคมที่ผันแปรไปตามแต่ละยุคสมัยในหลากรูปแบบ เช่น มหากาพย์ วรรณคดี บทกวี ลำนำเพลง นิทานพื้นบ้าน ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค