แฮคสมอง : 45 กลยุทธ์แฮคสมอง
ชื่อเรื่อง
แฮคสมอง : 45 กลยุทธ์แฮคสมอง
ผู้แต่ง
นีล พาวิตต์ ผู้แปล : พลอย จรูญพงษ์
สำนักพิมพ์
ดำรงค์ พิณคุณ
เลขเรียกหนังสือ
153.4 .พ27

หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณทราบถึงการทำงานภายในลึกๆ ของสมองอย่างเป็นขั้นตอน พร้อมแนะนำ 45 เทคนิค เพื่อพัฒนาสมองให้สามารถใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยเคล็ดลับจาก “นีล พาวิตต์” โค้ชแนวคิดสร้างสรรค์ ที่จะช่วยให้คุณฝึกฝนเทคนิคต่างๆ ใช้เวลาอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางความคิด พัฒนาการแก้ปัญหา และเสริมสร้างกลยุทธ์ในการตัดสินใจ โดยคุณสามารถทำตามได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง