เปลี่ยนชะตาชีวิตด้วยวิธีคิดแบบช่างไม้
ชื่อเรื่อง
เปลี่ยนชะตาชีวิตด้วยวิธีคิดแบบช่างไม้
ผู้แต่ง
จอน กอร์ดอน
ผู้แปล : เอกพงษ์ อรุณรัติยากร
สำนักพิมพ์
ทัช พับลิเคชั่น
เลขเรียกหนังสือ
158.7 .ก97ป
หนังสือเล่มนี้จะแนะนำกลยุทธ์ที่แยบคายเพื่อการก้าวไปสู่ความสำเร็จที่มีความหมาย ธุรกิจ ชีวิต ครอบครัว สมการที่ "จอน กอร์ดอน" นำเอาประสบการณ์และแบ่งปันเรื่องราวที่ยิ่งกว่าสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้คุณก้าวไปสร้างชีวิต หน้าที่การงาน และทีมที่ยอดเยี่ยม