"เมื่อฉันอายุ 30" : "Thirty Something"
ชื่อเรื่อง
"เมื่อฉันอายุ 30" : "Thirty Something"
ผู้แต่ง
เอกศักดิ์ ขาวสะอาด
สำนักพิมพ์
ทัช
เลขเรียกหนังสือ
158.1 .อ51ม

พบกับเคล็ดลับ 30 ข้อ ที่จะเป็นแสงส่องทางให้ทุกคนหันกลับมารวบรวม ทบทวน วิเคราะห์ และบอกกับตัวเองอย่างจริงจังว่า เราได้เรียนรู้อะไรที่จะพาชีวิตก้าวไปข้างหน้าบ้าง เพื่อให้ช่วงเวลาที่ยังเหลืออยู่ เป็นช่วงเวลาของการเติบโตและมั่นคงอย่างก้าวกระโดดในชีวิต