รหัสปฏิวัติชีวิต
ชื่อเรื่อง
รหัสปฏิวัติชีวิต
ผู้แต่ง
Ken Robinson และ Lou Aronica
ผู้แปล : อรวรรณ คูหเจริญ นาวายุทธ
สำนักพิมพ์
โอ้ มาย ก้อด
เลขเรียกหนังสือ
158.1 .ร853
หนังสือเล่มนี้ให้มุมมองใหม่ในการเข้าใจชีวิตและจิตใจ ทั้งยังบอกเล่าอย่างมีชีวิตชีวาว่า ทำไมแนวคิดเรื่อง "ธาตุ" และการค้นพบ "ธาตุ" ของตน จึงสำคัญต่อชีวิตเราทุกคน ถอดรหัสภาวะเงื่อนไขที่เอื้อให้เราค้นพบและใช้ชีวิตตาม "ธาตุ" ของตัวเอง รวมถึงสัมภาษณ์ผู้เป็นสุดยอดจากหลายวงการ หนังสือเล่มนี้ถือเป็นบทสำรวจและแผนที่ของนักแสวงหาในศตวรรษที่ 21 ที่พ่อแม่และครูอาจารย์ไม่ควรพลาด