ถามเป็น เปลี่ยนชีวิต
ชื่อเรื่อง
ถามเป็น เปลี่ยนชีวิต
ผู้แต่ง
เคียวอิจิโร่ อาวาซึ ผู้แปล : บัณฑิต ประดิษฐานุวงศ์
สำนักพิมพ์
ตถาตา
เลขเรียกหนังสือ
160 .อ272

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่บอกวิธีตั้งคำถามอย่างเป็นเรื่องเป็นราวที่สุด โดยนำเสนอเทคนิค-วิธีการตั้งคำถามที่ดีในหลากหลายสถานการณ์ พื้นฐานขั้นตอนการตั้งคำถาม ชนิดและคุณลักษณะของคำถามในหลายรูปแบบ คุณภาพของคำถามและวิธีใช้คำถาม โดยแบ่งคำถามออกเป็น 4 แบบคือ คำถามเบา คำถามแย่ คำถามหนัก และคำถามที่ดี พร้อมกลเม็ดเคล็ดลับแบบเจาะลึกจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็น การสนทนาในชีวิตประจำวัน การทำงาน หรือแม้แต่การอบรมลูก ซึ่งคำถามที่ดีมีพลังเหล่านี้ จะทำให้ผู้ถูกถามตระหนักรู้สิ่งใหม่ ๆ และนำไปสู่แนวคิดหรือการกระทำใหม่ ๆ ได้