ฉลาดเกมส์โกง (Bad Genius)
ชื่อเรื่อง
ฉลาดเกมส์โกง (Bad Genius)
ผู้แต่ง
ร เรือในมหาสมุทร
สำนักพิมพ์
แจ่มใส
เลขเรียกหนังสือ
นว .จ119ฉ

จุดเริ่มต้นของธุรกิจกลางสนามสอบมาจากการที่ "ลิน" อยากช่วยเพื่อนสนิทอย่าง "เกรซ" เพราะความจำเป็นบางอย่างทำให้เกรซมีคำตอบเดียวสำหรับการสอบครั้งนี้ คือเธอต้อง "ทำข้อสอบได้" เพียงเท่านั้น จากการช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ นำไปสู่ภารกิจการโกงที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ แรงขับเคลื่อนของการกระทำจึงต่างไปจากเดิม จากนัำใจแปรเปลี่ยนเป็นเม็ดเงิน จนเมื่อสนามสอบระดับโลกกลายเป็นเกมส์ธุรกิจข้ามชาติ หากเป็นคุณ คำตอบสุดท้ายของเกมส์โกงนี้.. คืออะไร