What's On
อบรมการสร้าง Android App
clock วันเสาร์ที่ 23 ก.พ. 2562

Inventor_655x315px.jpg

อบรมการสร้าง Android App แบบไม่ต้องเขียนโค้ดด้วย App Inventor      

เรียนรู้วิธีการสร้างแอพ โดยไม่ต้องเขียนโค้ดภาษา JAVA หรือโค้ดใดๆ โดยเริ่มจากพื้นฐานเพื่อก้าวสู่การพัฒนาแอพที่ยากขึ้นในอนาคต ด้วยเครื่องมือ App Inventor

ค่าธรรมเนียม : 1,200 บาท เฉพาะสมาชิก TK park

วันเสาร์ที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 17.00 น. ณ ห้องอบรม IT Workshop 1 - 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

สมัครเข้าอบรม โทร. 02 257 4300 ต่อ 301, 302