What's On
โยคะการกุศลมินิมาราธอนเยียวยาน้องหมาแมว
clock วันเสาร์ที่ 02 มี.ค. 2562

YogaCat-655x315.jpg

โยคะการกุศลมินิมาราธอนเยียวยาน้องหมาแมว

อุทยานการเรียนรู้ TK park และเหล่าโยคาจารย์จิตอาสาจากหฐราชาโยคาศรม ขอเชิญ ป๊ะป๋ามะหมา มามี๊มะเหมียว เหล่าทาส และผู้มีจิตใจงดงาม ทุกท่าน มาร่วมส่งต่อพลังงานดี ๆ ไปพร้อมกับมอบกำลังใจ ความรัก ความเอื้ออาทรไปยังน้องหมาแมวกันกับกิจกรรม “โยคะการกุศลมินิมาราธอนเยียวยาน้องหมาแมว” รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปบริจาคช่วยเหลือหน่วยงานและองค์กรการกุศลซึ่งยังขาดปัจจัยในการดูแล ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลน้องหมาแมวที่เจ็บป่วยและแก่ชรา ในเบื้องต้นเราจะบริจาคไปยัง “บ้านชิดมณี” ทั้งนี้หากมีปัจจัยที่ลงขันทำบุญมากพอจะบริจาคให้หน่วยงานและองค์กรการกุศลอื่นที่ยังขาดแคลนต่อไป

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ (LA)  อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  

ตารางกิจกรรม

10:30 -11:30   โยคะสำหรับ office syndrome  ด้วยปราณและโยคะอาสนะ

                       Pranayama and Yoga series for office syndrome

11:30-12:30    เบิร์นไขมัน ไปด้วยกันกับ  Shape up &  Yoga fit ball

                      Fat Burning with Shape up &  Yoga fit ball

13:30 -16:30   โยคะมินิมาราธอน สุริยะนมัสการ 108 รอบ

                       Yoga Endurance: Surya Namaskar 108 rounds

16:30-17:30    โยคะบำบัด มหาเบญจสนะ

                      Yoga Therapy with Maha Benjasana

เงื่อนไข  

เปิดรับลงทะเบียน ไม่จำกัดเฉพาะเหล่าทาส ล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/2Ry6Q3q

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ครูฝน 0818747295

** รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปบริจาคช่วยเหลือ หน่วยงานและองค์กรการกุศลที่ยังขาดปัจจัยในการดูแล ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลน้องหมาแมวที่เจ็บป่วยและแก่ชรา**

** ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำ เสื่อ (Yoga mat) มาเอง และสามารถเข้า-ออกได้ตลอดทุกช่วงเวลาในการฝึก

** สมาชิกอุทยานการเรียนรู้ TK park ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม

** บุคคลทั่วไปสามารถติดต่อชำระค่าบัตรผ่านชั่วคราว 20 บาท เพื่อเข้าพื้นที่ในการเข้าร่วมกิจกรรม

** ค่าที่จอดรถ เป็นไปตามระเบียบของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

จุดรับบริจาค  : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ประสงค์ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือน้องหมาแมว สามารถร่วมบริจาคลงกล่องรับบริจาค ณ. จุดตั้งรับบริจาค