What's On
ฉายภาพยนตร์เรื่อง Chicken little 3D
clock วันอาทิตย์ที่ 28 ต.ค. 2561
Chickenlittle.jpg

“ชิกเก้น ลิตเติ้ล” ลูกไก่ตัวน้อยขี้ตกใจนึกว่าฟ้าจะถล่ม วิ่งป่าวประกาศไปทั่วเมืองโอกี้ โอคส์ จนผู้คนต่างพากันแตกตื่น แต่สุดท้ายเหตุการณ์ก็ปกติดีทุกอย่าง จึงทำให้ไม่มีใครเชื่อหรืออยากคบหาสมาคมด้วย แต่อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่ง ชิ้นส่วนของท้องฟ้าได้ “ถล่ม” ลงมาจริงๆ
 
กำกับภาพยนตร์โดย Mark Dindal
 
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. ห้องมินิเธียเตอร์ 1 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์