What's On
สนุกอ่าน สนุกคิด กับ Kid’s Room
clock วันเสาร์ที่ 13 ต.ค. 2561
Kidroom-OCT61-655x315.jpg

เพราะโลกแห่งการเรียนรู้ของเด็กไร้ขอบเขต TK park มุ่งหวังให้เด็กได้เติมจินตนาการ และความฝันในวัยเยาว์ ผ่านหนังสือและกิจกรรม เพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีความสุข สำหรับเด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 2-6 ปี ห้อง Kid’s Room ทุกวัน เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ตามแนวทางพหุปัญญา ประจำเดือนตุลาคม 2561
นิทานหรรษา วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 14.00 - 14.30 น.
• วันอังคารที่ 2 – วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561         เอลเมอร์ช้างลายตารางหลากสี
• วันอังคารที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561       เอลเมอร์ตามล่าตุ๊กตาหมี
• วันอังคารที่ 16 – วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561      เอลเมอร์ยอดนักคิด
• วันอังคารที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561      เอลเมอร์กับวิลเมอร์
 
ประดิษฐ์สนุก ทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 14.30 - 17.00 น.
• วันอังคารที่ 2 – วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561        เอลเมอร์กลายร่าง
• วันศุกร์ที่ 5 – วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561             โมบายช้างน้อย
• วันอังคารที่ 9 – วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561       หมีน้อยที่หายไป
• วันศุกร์ที่ 12 – วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561          แก้วน้องหมี
• วันอังคารที่ 16 – วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561     ช้างน้อยและผองเพื่อน
• วันศุกร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561          คุณจิงโจ้ของเอลเมอร์
• วันอังคารที่ 23 – วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561     งวงช้างยืดหด
• วันศุกร์ที่ 26 – วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561          กระปุกคุณช้าง