What's On
สนุกอ่าน สนุกคิด กับ Kid’s Room
clock วันเสาร์ที่ 08 ก.ย. 2561
Kidroom-SEP61-655x315.jpg

เพราะโลกแห่งการเรียนรู้ของเด็กไร้ขอบเขต TK park มุ่งหวังให้เด็กได้เติมจินตนาการ และความฝันในวัยเยาว์ ผ่านหนังสือและกิจกรรม เพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีความสุข สำหรับเด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 2-6 ปี ห้อง Kid’s Room ทุกวัน เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ตามแนวทางพหุปัญญา ประจำเดือนกันยายน 2561
นิทานหรรษา วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 14.00 - 14.30 น.
 
• วันเสาร์ที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561       แม่มดดำปี๋
• วันเสาร์ที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561       ขนฟูเป็นอัศวิน
• วันเสาร์ที่ 15 – วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561    พระราชากับเมืองไร้รอยยิ้ม
• วันเสาร์ที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561    เจ้าชายสายลม
• วันเสาร์ที่ 29 – วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561    เจ้าหญิงผู้เมตตา
 
ประดิษฐ์สนุก ทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 14.30 – 17.00 น.
 
• วันเสาร์ที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561       แม่มดตัวจิ๋ว
• วันเสาร์ที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561       กระต่ายอัศวิน
• วันเสาร์ที่ 15 – วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561    อมยิ้มพระราชา
• วันเสาร์ที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561    พัดสีรุ้ง
• วันเสาร์ที่ 29 – วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561    เจ้าหญิงและผองเพื่อน