What's On
สนุกอ่าน สนุกคิด กับ Kid’s Room
clock วันเสาร์ที่ 07 ก.ค. 2561

Kidroom-JUL61-655x315.jpg

สนุกอ่าน สนุกคิด กับ Kid’s Room

เพราะโลกแห่งการเรียนรู้ของเด็กไร้ขอบเขต TK park มุ่งหวังให้เด็กได้เติมจินตนาการ และความฝันในวัยเยาว์ ผ่านหนังสือและกิจกรรม เพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีความสุข สำหรับเด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 2-6 ปี ห้อง Kid’s Room ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ตามแนวทางพหุปัญญา ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

นิทานหรรษา วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 14.00 - 14.30 น.

  • วันเสาร์ที่ 7– วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561         Special Time ตอน ประตูไม่วิเศษ โดย นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วันเสาร์ที่ 14– วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561      ลูกกระต่ายคืนรัง
  • วันเสาร์ที่ 21– วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561      แมวล้านตัว
  • วันศุกร์ที่ 27– วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561      Special Time ตอน นักดนตรีสี่สหาย โดย นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สนุกอ่าน สนุกคิด : ประดิษฐ์สนุก ทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. – 17.00 น.

  • วันเสาร์ที่ 7– วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561          Special Time ตอน ประตูไม่วิเศษ โดย นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วันเสาร์ที่ 14– วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561      กระต่ายปุกปุย
  • วันเสาร์ที่ 21– วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561      ม.เมี้ยว
  • วันศุกร์ที่ 27– วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561       Special Time ตอน นักดนตรีสี่สหาย โดย นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

สนุกอ่าน สนุกคิด กับ Kid’s Room
เพราะโลกแห่งการเรียนรู้ของเด็กไร้ขอบเขต TK park มุ่งหวังให้เด็กได้เติมจินตนาการ และความฝันในวัยเยาว์ ผ่านหนังสือและกิจกรรม เพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีความสุข สำหรับเด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 2-6 ปี ห้อง Kid’s Room ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ตามแนวทางพหุปัญญา ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
นิทานหรรษา วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 14.00 - 14.30 น.

วันเสาร์ที่ 7– วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561         Special Time ตอน ประตูไม่วิเศษ

โดย นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 14– วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561         ลูกกระต่ายคืนรัง

วันเสาร์ที่ 21– วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561         แมวล้านตัว

วันศุกร์ที่ 27– วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561      Special Time ตอน นักดนตรีสี่สหาย
โดย นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สนุกอ่าน สนุกคิด : ประดิษฐ์สนุก ทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. – 17.00 น.

วันเสาร์ที่ 7– วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561         Special Time โดย นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตอน ประตูไม่วิเศษ

วันเสาร์ที่ 14– วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561         กระต่ายปุกปุย

วันเสาร์ที่ 21– วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561         ม.เมี้ยว

วันศุกร์ที่ 27– วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561      Special Time ตอน นักดนตรีสี่สหาย
โดย นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์