What's On
อบรมการสร้างหนังสือเล่มเล็กด้วย MS publisher 2007
clock วันพฤหัสบดีที่ 05 เม.ย. 2561

Microsoft-publisher_655x315px.jpg

อบรมการสร้างหนังสือเล่มเล็กด้วยโปรแกรม MS publisher 2007

...เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด...

อุทยานการเรียนรู้ TK park เปิดอบรมหลักสูตรไอทีสำหรับผู้สูงวัย เรียนรู้การสร้างหนังสือเล่มเล็ก การจัดทำรูปเล่มของหนังสือตั้งแต่การใส่เลขหน้า คำนำ สารบัญ การใส่ภาพและเนื้อหาในหนังสือในแบบง่ายๆ ผ่านโปรแกรม MS publisher 2007  

  • วันพฤหัสบดีที่   5 เมษายน 2561      
    เรียนรู้การทำโครงเล่ม และเรียนรู้การค้นหาข้อมูลในการจัดทำหนังสือ
  • วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561      
    เรียนรู้การใส่เนื้อหาและรูปภาพในหนังสือ
  • วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561      
    เรียนรู้การใส่เลขที่หน้าและการจัดหน้าคำนำ สารบัญ ในหนังสือ

ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรม IT Workshop 1 - 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

* สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 
** สมาชิก TK park ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

สอบถามข้อมูลและสมัครเข้าอบรม โทร. 02 257 4300 ต่อ 301, 302