What's On
สร้างสรรค์หนังสือ สมุดบันทึกทำมือ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
clock วันพฤหัสบดีที่ 09 พ.ย. 2560

IT_books_655x315px.jpg

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เรียนรู้การตั้งค่า ตกแต่งหน้ากระดาษ ทำหน้าปก

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สนุกกับการค้นหาข้อมูล เพื่อมาประกอบหนังสือทำมือ

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 พิมพ์งานแบบต่างๆ ที่สามารถใส่ภาพ เพื่อประกอบรูปเล่มที่สวยงามได้

* สำหรับผู้สุงอายุ 60 ปีขึ้นไป

** สมาชิก TK park ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เวลา 13.00 - 16.00 น.  ณ ห้องอบรม IT Workshop 1 - 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สอบถามข้อมูลและสมัครเข้าอบรม โทร. 02 257 4300 ต่อ 301, 302