What's On
การประกวดหนังสือนิทานภาพสำหรับนักเขียน นักวาดภาพประกอบหน้าใหม่
clock วันพฤหัสบดีที่ 14 ก.ย. 2560

Kenbuchi_Contest_Banner-655x315.jpg

เทศบาลเมืองเคมบุจิ ภูมิภาคฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับอุทยานการเรียนรู้ TK park จัด "การประกวดหนังสือนิทานภาพสำหรับนักเขียน นักวาดภาพประกอบหน้าใหม่" เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีทักษะฝีมือไปเยือนเมืองเคมบุจิ และร่วมสร้างสรรค์หนังสือนิทานภาพที่จะบอกเล่าเรื่องราวเมืองเคมบุจิให้ชาวไทยรู้จัก โดยหนังสือนิทานภาพแห่งเมืองเคมบุจิที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจะนำไปประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ตามแหล่งท่องเที่ยว หน่วยงานรัฐบาล และองค์กรบริหารส่วนภูมิภาค นับเป็นโอกาสที่ดีในการเผยแพร่ผลงานของนักเขียนสู่คนจำนวนมากเลยทีเดียว!

รายละเอียดการประกวดหนังสือนิทานภาพสำหรับนักเขียน นักวาดภาพประกอบหน้าใหม่
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวด

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป และพำนักอยู่ในประเทศไทย
 • ไม่จำกัดเพศ และอาชีพ
 • ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ผลงานจากที่ใดมาก่อน

หัวข้ออิสระ

 • เป็นผลงานหนังสือนิทานภาพที่สร้างสรรค์ขึ้นเองและยังไม่เคยตีพิมพ์ที่ไหนมาก่อน 
  (โปรเจ็กต์จบการศึกษาก็เข้าร่วมได้)
 • ใช้อักษรภาษาไทยเท่านั้น
 • ไม่จำกัดจำนวนหน้าและจำนวนแผ่น
 • ใช้อุปกรณ์และเทคนิควาดภาพได้โดยอิสระ และไม่เป็นผลงานสามมิติ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นอิสระไม่ร่วมกับผู้ใด
 • ส่งผลงานเข้าประกวดเพียงท่านละ 1 ผลงาน

จำนวนผลงานที่สามารถส่งเข้าประกวด

 • ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่าน สามารถส่งได้ 1 ผลงานเท่านั้น

รูปแบบของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • ส่งเป็นไฟล์ (สกุล .pdf, จำกัดขนาดไม่เกิน 20 MB ในกรณีที่ไฟล์มีขนาดใหญ่เกิน 20 MB กรุณาส่งไฟล์มาที่อีเมล torari333@gmail.com)

work.jpg

วิธีการสมัครเข้าประกวด
กรอกข้อมูลที่จำเป็นลงบนแบบฟอร์มในเว็บไซต์ https://kembuchi-compe.com/th/ พร้อมอัพโหลดไฟล์ผลงานที่จะส่งเข้าประกวดให้เสร็จเรียบร้อย
ผลงานที่มีเนื้อความดังต่อไปนี้ ไม่สามารถส่งเข้าประกวดได้

 • เป็นผลงานที่ผิดเงื่อนไขของการประกวด
 • เป็นผลงานผิดกฎหมาย
 • มีเนื้อความที่ให้ร้ายบุคคลอื่น
 • มีเนื้อความที่เป็นอติพจน์ (กล่าวเกินจริง) และมีเนื้อความเป็นเท็จ
 • มีเนื้อความอนาจาร และส่อเสียดทางเพศ

ระยะเวลาการสมัคร

15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2560

ขั้นตอนการตัดสิน

การตัดสินรอบที่ 1: ตัดสินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีบทบาทในแวดวงหนังสือนิทานภาพ
การตัดสินรอบที่ 2: ตัดสินรอบชิงชนะเลิศโดยผู้ว่าฯและรองผู้ว่าฯเมืองเคมบุจิ เจ้าภาพในการจัดการประกวด

เกณฑ์การตัดสิน

ความสอดคล้องกับหัวข้อและเนื้อหา, ความคิดสร้างสรรค์, ทักษะ, องค์ประกอบโดยรวม

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ทางทีมงานจะประกาศผลบนเว็บไซต์ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560

รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ

 • ผู้ชนะเลิศ 1 ท่านจะได้เดินทางไปเยือนเมืองเคมบุจิ เป็นเวลา 5 วัน 4 คืน ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทางเทศบาลเมืองเคมบุจิจะเป็นผู้รับผิดชอบ
 • ทางเทศบาลเมืองเคมบุจิจะเป็นผู้สนับสนุนค่าจัดพิมพ์ผลงานหนังสือนิทานภาพของผู้ชนะเลิศ

ติดตามรายละเอียดทาง https://kembuchi-compe.com/th/
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร  02-2574300  ต่อ 136, 098-832 4151 คุณอุษา ศรีนวล หรือ อีเมล์ torari333@gmail.com