What's On
สนุกอ่าน สนุกคิด เดือนกรกฎาคม 2560
clock วันเสาร์ที่ 01 ก.ค. 2560

Kidroom-JUL60-655x315.jpg

เพราะการเรียนรู้ของเด็กๆ ต้องอาศัยฐานความพร้อมของสมองเป็นสำคัญ การได้สำรวจเรียนรู้ ลงมือทำด้วยตัวเอง ทำให้สมองพัฒนาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ได้แบบไม่สิ้นสุด “สนุกอ่าน สนุกคิด กับ Kid’s Room” สำหรับเด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 2-6 ปี ห้อง Kid’s Room ทุกวัน เวลา 14.00 น. – 17.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ตามแนวทางพหุปัญญา ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
สนุกอ่าน สนุกคิด : ประดิษฐ์สนุก ทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 17.00 น.

วันเสาร์ที่ 1 - วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560           จุดน้อยกลายร่าง

วันเสาร์ที่ 8 - วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560           กล่องทิชชู่หนูน้อย

วันเสาร์ที่ 15 - วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560        ที่คั่นหนังสือ (ฉันคือใคร)

วันเสาร์ที่ 22 - วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560        เมล็ดผักมหัศจรรย์

นิทานหรรษา วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 15.00 - 15.30 น.

วันเสาร์ที่ 1 - วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560            จุด

วันเสาร์ที่ 8 - วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560            หนูนั่งกระโถนเองได้แล้วนะ

วันเสาร์ที่ 15 - วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560         Look Who’s Walking

วันเสาร์ที่ 22 - วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560         หัวผักกาดยักษ์