What's On
TK Reading Club ตอน ในม่านเมฆ
clock วันอังคารที่ 09 พ.ค. 2560
ReadingClub-MAY60-655x315.jpg

เดือนพฤษภาคมขอต้อนรับนักอ่านเข้าสู่ฤดูฝน กับนวนิยายชุด “ลูกไม้ของพ่อ” เรื่อง “ในม่านเมฆ ที่จะนำพาทุกท่านไปสัมผัสความรักแสนโรแมนติกผ่านโครงการฝนหลวงและฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ

พบกับเจ้าของผลงาน คุณร่มแก้ว ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560  เวลา  14.00 น. ห้องมินิเธียเตอร์ 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
 
เพราะการอ่านไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในตำราเรียน...