What's On
จัดการรูปภาพด้วย Photos
clock วันพฤหัสบดีที่ 30 มี.ค. 2560

photos_655x315.jpg

จัดการรูปภาพด้วย Photos


         เรียนรู้การจัดการรูปภาพด้วย Photos เพื่อให้เข้าใจโปรแกรมการใช้งานในส่วนต่างๆ โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน หรือชีวิตประจำวันได้จริง
         - วันพฤหัสบดีที่ 9  มีนาคม 2560      เรียนรู้วิธีการแสดงภาพแบบ Collection , แบบ Album และการเปิดดูรูปภาพใน Folder
         - วันพฤหัสบดีที่ 16  มีนาคม 2560    เรียนรู้วิธีการแสดงภาพแบบสไลด์โชว์ และเพิ่มรูปภาพใหม่
         - วันพฤหัสบดีที่ 23  มีนาคม 2560    เรียนรู้วิธีการการปรับแต่งรูปภาพให้สวยงาม และ การจัดหมุนภาพ
         - วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560     เรียนรู้การแก้ไขรูปภาพและการนำรูปภาพตั้งเป็นภาพ Background
         *ค่าลงทะเบียน : สมาชิก TK park ไม่เสียค่าใช้จ่าย
         ทุกวันพฤหัสบดีตลอดเดือนมีนาคม  2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้องอบรม IT Workshop 1 - 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์