What's On
เขียนสันติภาพชายแดนใต้ สานเสวนา : “หลัง รอย ยิ้ม”
clock วันอาทิตย์ที่ 12 มี.ค. 2560

Banner_south.jpg

เขียนสันติภาพชายแดนใต้ สานเสวนา : “หลัง รอย ยิ้ม”


       - ชวนชมนิทรรศการภาพ “หลัง รอย ยิ้ม” ผลงานการถ่ายทอดของ ‘ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์’ เครือข่ายช่างภาพชายแดนใต้
       - อุดหนุนสินค้า ‘สันติภาพที่กินได้’ จากหมู่บ้านต่าง ๆ เช่น ข้าวเกรียบ ‘กูจิง’ ข้าวเกรียบสมุนไพรพ่อมิ่ง น้ำพริกรสแซ่บจากป้าละออ ฯลฯ

       กำหนดการกิจกรรม
       - 14.00 น. เปิดตัวละคร : อนาซีด “ที่รัก...เธออย่าร้องไห้” โดยครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบคดีความมั่นคงและชาวบ้าน จากหมู่บ้านกูจิงลือปะ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
       - 14.30 น. เปิดฉาก : ปรารภสถานการณ์: ความเป็นธรรมในสนามสันติภาพและความรุนแรง โดย ดร.กิตติพงษ์ กิตติยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
       - 15.00 น. เล่าเรื่อง : สานเสวนา : “หลัง รอย ยิ้ม” เพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่พลิกฟื้นตัวตนและชุมชนชายแดนใต้ โดยตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนใต้ และนางโซรยา จามจุรี เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ นางสาวฐิตินบ โกมลนิมิ บรรณาธิการและจัดกระบวนการ “เขียนสันติภาพ: หลัง รอย ยิ้ม”
        โครงการความร่วมมือกับ เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ องค์ภาคี และสถาบันพระปกเกล้าฯ เนื่องในโอกาสเปิดตัวหนังสือ “หลัง รอย ยิ้ม” และวันสตรีสากล
       วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 12.00 - 17.00 น. บริเวณลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์