What's On
TK on Tour ตอน ตามรอยห้องทดลองของพ่อ
clock วันพุธที่ 29 มี.ค. 2560

Bannerข่าว655x315.jpg

TK park ชวนเด็กไทยวัย 9 – 12 ปี ร่วมค้นความรู้หาคำตอบในฐานทดลองเชิงปฏิบัติการจากโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 – 17.00 น.

  • ชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้าน ดิน น้ำ ป่า ผ่านพิพิธภัณฑ์มีชีวิต “ในหลวงรักเรา” “ดินดล” และนิทรรศการ “วิถีเกษตรของพ่อ”
  • ชมภาพยนตร์ 3 มิติ สุดประทับใจ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา”
  • สนุกกับพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง “1 ไร่พอเพียง” และ “เกษตรพอเพียงเมือง” พร้อมเรียนรู้การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าและลงมือปลูกผักปลอดสารพิษในภาชนะเหลือใช้    

รับจำนวนจำกัด 30 คนเท่านั้น โดยคัดเลือกจากผลงานเรียงความในหัวข้อ “งานของพ่อในความทรงจำของหนู
สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

1. ขอรับใบสมัครได้ที่ TK park ส่วนบริการ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 (หรือดาวน์โหลดที่นี่)

2. กรอกข้อมูลส่วนตัวในใบสมัคร พร้อมเขียนเรียงความในหัวข้อ “งานของพ่อในความทรงจำของหนู” ความยาว 1 หน้ากระดาษ A5 ให้ครบถ้วน

3. ส่งใบสมัครและผลงานการเขียนได้ที่ TK park ส่วนบริการ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8
หรือแฟ็กซ์หมายเลข 02 257 4332 หรือ อีเมล : tkontour@tkpark.or.th 
ภายในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 20.00 น.

4. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น. ทาง www.tkpark.or.th 
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องชำระเงินจำนวน 300 บาท เพื่อเป็นค่าเข้าชมสถานที่ ค่าอุปกรณ์การทำกิจกรรม ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ ภายในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ก่อนเวลา 19.00 น.

5. การตัดสินของเจ้าหน้าที่ สอร. ถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 257 4300 ต่อ 224 หรือ 089 608 1228 คุณนิวัฒน์