What's On
เรียนรู้การสืบค้นข้อมูลผ่านสื่อ Social Media
clock วันพฤหัสบดีที่ 08 ก.ย. 2559

social_655x315-px.jpg

ทำความรู้จักกับการใช้สื่อโซเชียลยอดฮิต เรียนรู้การใช้งานเบื้องต้น เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร แบ่งปันความรู้ แชร์เรื่องราวและประสบการณ์ต่างๆ ให้แก่กันอย่างถูกต้อง

  • วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559  พื้นฐานการใช้ Smart Phone (โครงการความร่วมมือกับ Dtac)
  • วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559  การสืบค้นเพลงโปรดผ่านเว็บไซต์ดัง
  • วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 การใช้ App Facebook บนสมาร์ทโฟน (กิจกรรมความร่วมมือกับ Dtac)
  • วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 การท่องเว็บ เพื่อซื้อ ขายสินค้า

ค่าลงทะเบียน : สมาชิก TK park ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทุกวันพฤหัสบดีที่ 1,8,15,22 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้องอบรม IT Workshop 1 - 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สอบถามข้อมูลและสมัครเข้าอบรม โทร. 02 257 4300 ต่อ 301