What's On
TK Reading Club ตอน เหมืองแร่
clock วันเสาร์ที่ 24 ก.ย. 2559

ReadingClub-SEP59-655x315.jpg

TK Reading Club ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่รวบรวมสาวกนักอ่านตัวยง ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ จากการสร้างมิตรภาพของกลุ่มคนนักอ่านผ่านมุมมองที่แตกต่าง ชวนนักอ่านมาร่วมเจาะลึก แลกเปลี่ยนแนวคิดกับหนังสือที่ได้รับรางวัล

ชวนนักอ่านสัมผัสเสน่ห์ของเรื่องราวชีวิตชาวเหมืองแร่ ชนชั้นแรงงานหาเช้ากินค่ำที่ผูกพันกันตั้งแต่หัวหน้างานจนถึงแรงงานรายวัน สัมผัสคุณค่าของชีวิตและความเป็นมนุษย์แบบปักษ์ใต้ 50 ปีก่อน จนกลายเป็นเรื่องสั้นอันทรงคุณค่า "เหมืองแร่" ผลงานของ อาจินต์ ปัญจพรรค์

พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ วีระยศ สำราญสุขทิวาเวทย์ บรรณาธิการสำนักพิมพ์โอเลี้ยงห้าแก้ว ก่อตั้งโดยอาจินต์ ปัญจพรรค์ และผู้ก่อตั้งบริษัท คาริศมา (เวิลด์ไวด์) จำกัด

เพราะการอ่านไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในตำราเรียน...
พบกัน วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์