What's On
เห็ด young ครั้งที่ 9 - "มีหรือไม่มีค่ายดีกว่ากัน?"
clock วันอาทิตย์ที่ 03 ก.ค. 2559

HedYoung9-655x315.jpg

เห็ด young ครั้งที่ 9 - "มีหรือไม่มีค่ายดีกว่ากัน?"

สำหรับวงดนตรีที่ไม่แน่ใจว่าควรจะสังกัดค่ายเพลง หรือกำลังคิดว่าอยากบริหารตัวเอง มารับฟังงานสัมมนาที่มีเนื้อหาอัดแน่น กับวิทยากรรับเชิญ 'พี่ปูม' ปิยสุ โกมารทัต ผู้บริหารค่ายเพลง Parinam Music และวิทยากรจากฟังใจ อีกทั้งรับฟังการเสวนาที่มีวิทยากรรับเชิญที่เป็นทั้งผู้บริหารค่ายเพลง ผู้จัดการวงดนตรีอิสระ และวงดนตรีอิสระที่บริหารตัวเอง กิจกรรมความร่วมมือกับฟังใจ

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 - 17.00 น. ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์