What's On
นิทรรศการ 3,000 ล้านปีของสิ่งมีชีวิต
clock วันเสาร์ที่ 04 มิ.ย. 2559

3000-655x315.jpg

            ค้นหาคำตอบถึงความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตในโลกใบใหญ่ ปัจจัยของการกำเนิดโลกและสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่ง พร้อมพบกับสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ที่จะจุดประกายการเรียนรู้ให้กับทุกเพศทุกวัย

  • “นานาสัตว์โลก” ชมสิ่งมีชีวิตหลากสายพันธุ์ ที่มาพร้อมลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่หาชมได้ยาก
  • “วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต” สนุกไปกับเรื่องราวที่มาของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ที่มีมายาวนานกว่าสามพันล้านปีก่อน จนเกิดการวิวัฒนาการมากมายจากหลายเหตุปัจจัย
  • “มหัศจรรย์ระบบนิเวศ” พบความเชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตกับระบบนิเวศ ที่ต่างก็มีความสำคัญซึ่งกันและกันอย่างแยกไม่ออก

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

เปิดโลกกว้างให้ตัวเองได้รู้ได้เห็นสิ่งที่เคยเห็นแต่ในตำรา..
วันเสาร์ที่ 4  - วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00 - 17.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์