What's On
TK Miracle Park ดินแดนมหัศจรรย์แห่งการอ่าน
clock วันศุกร์ที่ 16 ส.ค. 2562

TK park ชูประเด็นการอ่านเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ในงานมหกรรมวิทย์ฯ 62

 Screen Shot 2562-08-13 at 13.55.37.png

เพราะสิ่งที่สำคัญในมนุษย์ที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นในโลก คือความสามารถในการส่งต่อความรู้  ผ่านสัญลักษณ์ต่าง ๆ  แล้วถอดรหัสที่เรียกว่า"การอ่าน" ที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์แห่งการค้นหา สร้างเสริมแรงบันดาลใจ เชื่อมต่อไอเดียสู่สิ่งใหม่

นิทรรศการดินแดนมหัศจรรย์แห่งการอ่าน  TK Miracle Park  นำเสนอให้เห็นความสำคัญของการอ่านเพื่อกลับไปหาความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับการสั่งสมมาอย่างยาวนาน แล้วนำไปต่อยอดสู่ความรู้ใหม่ๆ พบกับ กิจกรรมสนุกๆ กับการสำรวจความรู้ตั้งแต่นอกโลกจนถึงตัวเรา กับความรู้ 4 ด้าน คือ โลกและอวกาศ ร่างกาย อาหาร และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  แล้วเชื่อมแรงบันดาลใจจากบุคคลสำคัญ ต่อยอดกล่องความรู้ให้กลายเป็นสิ่งใหม่   ผ่านหลากหลายรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้  ได้แก่

  • Discover Knowledge การค้นหาความรู้รอบตัวเรา ผ่านกำแพงแห่งโลกกว้าง  เพราะยังมีความรู้แสนสนุกอีกมากมายที่เราอาจไม่เคยได้ยินมาก่อน เช่น เสียงหึ่งๆ ของแมลงวัน เป็นเสียงโน๊ตตัวฟาเสมอ หรือ อ้อมดอกของเครื่องจักรช่วยรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะออทิซึมได้  
  • Connection Idea   เชื่อมต่อไอเดียสู่สิ่งใหม่ เพราะความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ก็มาจากความเชื่อมโยงของความรู้เก่านั่นเอง ตามแนวคิดของสตีฟ จ็อบส์ที่ว่า “Creativity is just connecting things”  
  • Ignite Inspiration สร้างเสริมแรงบันดาลใจ ปลุกความคิดจากคำพูดบุคคลสำคัญต่อยอดความรู้จากการอ่าน  

ร่วมสนุกกับนิทรรศการดินแดนมหัศจรรย์แห่งการอ่าน พร้อมรับของที่ระลึก ที่มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16-25  สิงหาคม 2562 บูธ TK park ฮอลล์11 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี