Become a Member
TK park : หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมีเดีย = จินตนาการไม่รู้จบ
เปิดบริการเวลา 10.00 – 20.00 น.
วันอังคาร – วันอาทิตย์
**(ปิดทำการทุกวันจันทร์)**
การสมัครสมาชิก และต่ออายุสมาชิก
 • ลงทะเบียน และถ่ายรูป ณ จุดลงทะเบียนข้อมูลสมาชิก
 • ชำระค่าธรรมเนียม และรับบัตรสมาชิก
 • การสมัครสมาชิก ต้องเตรียมบัตรประชาชน หรือเลขบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัครสมาชิกใหม่
 • อายุ 4 - 24 ปี และ 60 ปีขึ้นไป 100 บาท / ปี
 • อายุ 25 - 59 ปี 200 บาท / ปี
 • ชาวต่างชาติ (ที่มีใบอนุญาตทำงานในไทย) 200 บาท / ปี
 • ชาวต่างชาติ (ใช้หนังสือเดินทางเป็นหลักฐานการสมัคร) 400 บาท / ปี
 • ยกเว้นค่าสมาชิกสำหรับพระภิกษุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ต่ออายุสมาชิก
 • อายุ 4 - 24 ปี และ 60 ปีขึ้นไป 70 บาท / ปี
 • อายุ 25 - 59 ปี 150 บาท / ปี
 • ชาวต่างชาติ (ที่มีใบอนุญาตทำงานในไทย) 150 บาท / ปี
 • ชาวต่างชาติ (ใช้หนังสือเดินทางเป็นหลักฐานการสมัคร) 300 บาท / ปี
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสมาชิก

• การสมัครสมาชิกใหม่ ต้องแจ้งเลขที่บัตรประชาชนประกอบการสมัครทุกครั้ง

• กรณีชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย อัตราค่าสมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิกได้สิทธิ์ค่าธรรมเนียมเท่ากับคนไทย

• TK park รับประกันบัตรที่เกิดจากการขัดข้อง หรือชำรุดในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่ออกบัตร โดยการเปลี่ยนบัตรใหม่

*กรณีบัตรสมาชิกหาย ไม่ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของทาง TK park

• กรณีบัตรหาย กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่ออายัดบัตรและทำการออกบัตรใหม่ โดยสมาชิกสามารถเสียค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ ในราคาต่ออายุสมาชิก โดยระยะเวลาในการเป็นสมาชิกจะเริ่มนับจากวันที่ออกบัตรใหม่

• กรณีการต่ออายุ สมาชิกจะได้สิทธิ์ในการเปลี่ยนบัตรใหม่

• สมาชิกสามารถใช้บัตรสมาชิกใบเดิมภายหลังการต่ออายุได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

• การต่ออายุสมาชิกสามารถกระทำได้ก่อนหรือหลังบัตรหมดอายุไม่เกิน 180 วัน

• กรณีลืมบัตรสมาชิก สามารถใช้บัตรสำคัญทางราชการเพื่อแลกบัตร Visitor Passโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี

* Visitor Pass ไม่สามารถยืมหนังสือและใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้

• สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษเมื่อเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ TK park

• สมาชิกจะได้รับส่วนลดและสิทธิพิเศษจากร้านค้าและองค์กรพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการกับ TK park โดยแสดงบัตรสมาชิก TK park ทุกครั้งเมื่อใช้บริการ

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บัตรผ่านชั่วคราว (One Day Pass)
 • แจ้งชื่อ-สกุล หรือยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อลงทะเบียนที่จุดบริการ
 • ชำระค่าบัตรผ่านชั่วคราว 20 บาท + ค่ามัดจำบัตร 50 บาท
 • รับบัตรผ่านชั่วคราว One Day Pass (อายุบัตร 1 วัน)
 • คืนบัตร One Day Pass เพื่อรับเงินค่ามัดจำบัตรคืน 50 บาท รวมถึงค่าบริการอินเทอร์เน็ต (ถ้ามี)
 • ตามมูลค่าซึ่งปรากฏอยู่ในบัตรได้ที่จุดบริการ ก่อนปิดทำการในแต่ละวัน
สิทธิประโยชน์สมาชิก
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แจ้งชื่อ-สกุล หรือยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อลงทะเบียนที่จุดบริการ
 • ส่วนลด10% สำหรับหนังสือทั่วไป
 • เมื่อมียอดสั่งซื้อ 1000 ขึ้น ได้ส่วนลดทุกสาขา (ยกเว้นหนังสือรหัส N วารสาร และเครื่องเขียน)
ระยะเวลา 1 ม.ค.-31 ธ.ค.60
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส่วนลด 10% ทั้งหมด 2 สาขา
 • ท่าพระจันทร์
 • วิทยาเขตรังสิต
ระยะเวลา 1 ม.ค.-31 ธ.ค.60
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส่วนลด 10%
สำหรับหนังสือทุกประเภท
เครื่องเขียน กิ๊ฟช้อป
ระยะเวลา 1 ม.ค.-31 ธ.ค.60
ร้านแมคโดนัลด์
ส่วนลด 10%
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
(สาขา Central World ชั้น6)
ระยะเวลา 1 ม.ค.-31 ธ.ค.60
logo.jpg
สถาบันภาษา newcambridge
 • ส่วนลดพิเศษ สำหรับสมาชิก TK park ในการบริการกิจกรรมและหลักสูตรของสถาบัน ทุกสาขา
ระยะเวลา 1 ม.ค.-31 ธ.ค.60
บริษัท เจ้นท์ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
ส่วนลดพิเศษ เมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ Gent Summer Course
ติดต่อได้ที่ เบอร์ 02-214-4500
ระยะเวลา 1 ม.ค.-31 ธ.ค.60
บริษัท วิสดอม เฮาส์
ส่วนลดพิเศษ เมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ Summer Course ที่ประเทศอังกฤษ และสิงคโปร์
ติดต่อได้ที่ เบอร์ 02-286-9662-3
ระยะเวลา 1 ม.ค.-31 ธ.ค.60
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
1.สมาชิก TK park พร้อมผู้ติดตาม1ท่าน เข้าชมนิทรรศการได้ฟรี
2.ส่วนลด 10% ร้านขายของที่ระลึก R-Shop
ระยะเวลา 1 พ.ค.- 31 ธ.ค.60
โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ (Pingu's English School)
(สาขา Central World ชั้น6 โซนD)
ส่วนลดพิเศษ 1,000บาท ค่าลงทะเบียนแรกเข้าสำหรับสมาชิกใหม่
ระยะเวลา 1 ม.ค.- 31 ธ.ค.60
ร้าน Twinings Tea Boutique
ส่วนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
(สาขา Central World ชั้น1 โซน A)
ระยะเวลา 1 ม.ค.-31 ธ.ค.60
logo.jpg
ร้านลี คาเฟ่
 • ส่วนลด 10% สำหรับอาหาร ไม่รวมเครื่องดื่มและของหวาน
 • (สาขา Central World ชั้น3 โซน A
ระยะเวลา 1 ม.ค.-31 ธ.ค.60
ร้านอาหาร OMU
ส่วนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
(สาขา Central World ชั้น6 โซน A)
ระยะเวลา 1 ม.ค.-31 ธ.ค.60
ร้าน Mothercare สินค้าแม่และเด็ก จากประเทศอังกฤษ
ส่วนลด10% สำหรับสินค้าของทางร้าน
(สาขา Central World ชั้น6 โซน C)
ระยะเวลา 1 ม.ค.-31 ธ.ค.60
โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์
ส่วนลดพิเศษเมื่อมาทานอาหารบุฟเฟ่ที่ห้องอาหารโรงแรม
Come4 pay2 For Sunday Brunch (Sunday from 12-15.30 hrs.)
ระยะเวลา 1 พ.ค.- 31 ธ.ค.60