พ้นหนี้ : ศาสตร์แห่งการใช้หนี้ที่เข้าใจง่ายและรวดเร็วที่สุด
ชื่อเรื่อง
พ้นหนี้ : ศาสตร์แห่งการใช้หนี้ที่เข้าใจง่ายและรวดเร็วที่สุด
ผู้แต่ง
ชิสากัญญ์ ปภาพันธ์เกียรติ
สำนักพิมพ์
มาสเตอร์พีช
เลขเรียกหนังสือ
332.02402 .ช38

เงินเป็นเรื่องสำคัญของชีวิต การจะมีชีวิตที่ดีมีความสุข ส่วนหนึ่งคือต้องมีเงินเพียงพอใช้ดำรงชีพ ไม่เป็นหนี้ และมีเหลือเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉิน หากคุณกำลังตามหาหลักการใช้หนี้ที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดอยู่ล่ะก็ หนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณได้ เพียงแค่คุณมีแค่สองอย่างคือ “ความตั้งใจ” และ “มีวินัย” คุณต้องตั้งใจปรับพฤติกรรมตัวเองใหม่ และต้องมีวินัยทำตามปฏิบัติการ 5 ขั้น ตามหนังสือเล่มนี้ รับรองว่าคุณก็จะมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นได้ไม่ยากเลย