คู่มือการเทรด Forex เป็นอาชีพ
ชื่อเรื่อง
คู่มือการเทรด Forex เป็นอาชีพ
ผู้แต่ง
เกรียงไกร เจิมแพทย์จรรยา
สำนักพิมพ์
เกรท ไอเดีย
เลขเรียกหนังสือ
332.678 .ก573

นักลงทุนไม่ใช่ดูแค่เส้นดิเคเตอร์ตัดกันไปมา แต่ยังรวมไปถึงเข้าใจในการกระทำทุกอย่าง ตั้งแต่การเข้าจนถึงการออกจากการเทรดอย่างมีเหตุผลสามารถอธิบายได้ และให้ความเคารพโลกของการลงทุนโดยไม่คิดตื้น ๆ ว่าจะสามารถรวยได้ภายในข้ามวัน หนังสือเล่มนี้ เขียนโดยนักเทรดค่าเงินตัวจริงที่ยึดเป็นอาชีพและประสบผลสำเร็จ ซึ่งถ่ายทอดหลักการวิธีการตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน ความเชื่อที่ผิด ๆ และเทคนิคการเทรดที่เหมาะสมกับนักลงทุนแต่ละประเภท