ม่านไหมสายทอง
ชื่อเรื่อง
ม่านไหมสายทอง
ผู้แต่ง
กฤษณา อโศกสิน และ นันทวัน หยุ่น
สำนักพิมพ์
บ้านบางเลน
เลขเรียกหนังสือ
390.0951 .ก108

สารคดีที่จะนำออกมาเผยแพร่ให้ผู้คนในวันนี้มีโอกาสสัมผัส ไม่ว่าจะอ่านเปรียบเทียบระหว่างจีนยุคนั้นกับยุคนี้ แม้วัฒนธรรมตะวันตกจะไหลบ่าเข้าครอบคลุมสาธารณรัฐประชาชนจีนเพียงไหน หลายคนที่ไปเยือนเมืองจีนคงมีความเห็นคล้ายๆกัน นั่นก็คือเห็นว่าน่าเสียดายที่บางเมืองบางแห่งของประเทศกลายเป็นฝรั่งเศส อเมริกาไปแล้ว แม้บางเมืองที่ไกลหน่อยจะยังเหมือนเดิม มีรากเหง้าอารยธรรมปักมั่นไม่หันเหไปทางไหน เช่นเดียวกับผู้ที่ได้รับการกล่อมเกลามาแต่แรกเกิดให้เป็นให้อยู่อย่างที่ชาติจีนเคยเป็นอยู่ เพื่อต่อสู้สงครามได้ทุกรูปแบบไม่ว่าสงครามการเมืองหรือเศรฐกิจที่กำลังรุมเร้าทุกชาติในโลกสมัยใหม่อย่างไม่วางมือ