ยลเจแปน
ชื่อเรื่อง
ยลเจแปน
ผู้แต่ง
นฤนารท พระปัญญา
สำนักพิมพ์
สยามปริทัศน์
เลขเรียกหนังสือ
390.0952 .น105

 

หนังสือว่าด้วยเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา เพราะเป็นการเดินทางที่สามารถตอบคำถาม ข้อสงสัยเกี่ยวกับญี่ปุ่นได้ว่า อะไรที่ทำให้ญี่ปุ่นเป็นเช่นทุกวันนี้ ความมหัศจรรย์ของญี่ปุ่นคืออะไร อะไรที่ทำให้ญี่ปุ่นประสบความสำเร็จ ทำไมคนญี่ปุ่นจึงมีระเบียบวินัยและความอดทน ทำไมญี่ปุ่นจึงฟื้นตัวจาก "วิกฤติ" ได้รวดเร็ว? ผู้อ่านจะได้ "ยลเจแปน" ซึ่งมีเรื่องราวอีกมากมายที่ยังไม่รู้ ไม่เห็น และยังไม่ได้สัมผัส เป็นเรื่องลึกแต่ไม่ลับ สนุกและได้เกร็ดความรู้